Už na troch kráľov sa uskutoční ďalší ročník Softip večerného trojkráľového behu. V poradí 9. pokračovanie tohto podujatia je prvou skladačkou zo série Marathon BB Tour 2020. Ani mrazivé teploty by tak nemali odradiť fanúšikov mestského behu od účasti.

Miesto štartu bude v centre mesta na Námestí SNP. Štart je pripravený približne hodinu a pol po západe slnka, teda o 17.30 hod. Pobeží sa cez historické centrum Banskej Bystrice, na trati dlhej 5390 metrov, po uliciach mesta. Povrch tak bude tvoriť len asfalt a dlažba.

Kategórie sú rozdelené v závislosti od pohlavia a veku. Aj u mužov aj u žien je po šesť kategórií. Zabehnúť si môžu aj tí najmenší, pretože jedna z kategórii je pre chlapcov a dievčatá do 15 rokov. Na druhej strane bude kategória pre najstarších ľudí od 60 rokov a viac.

Prví traja muži a prvé tri ženy v každej kategórií získajú vecné ceny. Prví šiesti muži a prvých šesť žien v absolútnom poradí získajú finančné ceny od 20 do 100 eur. Finančnú odmena vo výške 50 eur, môže získať bežec, ktorý prekoná čas traťového rekordu.

Prihlásiť sa je možné online alebo osobne. Prihlásenie online bude len do štvrtku 2. januára a cena štartovného je 13 eur. Ako sa už spomenulo vyššie, zaregistrovať sa bude dať aj na mieste, kde sa však už poplatok vyšplhá na sumu 20 eur.

Organizátor vyhradil limit prihlásených. Na pretekoch sa tak bude môcť zúčastniť najviac 1300 bežcov. Viac informácií ako aj online registráciu nájdete na webovej stránke organizátora.