Turicny jarmok Slovenska Lupca, 7.6.2014V sobotu 23. mája sa v Slovenskej Ľupči koná 15. ročník Turíčneho jarmoku, ktorého tradíciu obec znovu obnovila v roku 2000 pri oslavách 750. výročia prvej písomnej zmienky o Slovenskej Ľupči.

Organizátori jarmoku, obec Slovenská Ľupča, Občianske združenie Mestečko a Mikroregión pod Panským dielom, pripravili aj na tento rok bohatý a príťažlivý program. Už od 10. hodiny bude v Parku SNP, kde sa jarmok tradične koná, vyhrávať banskobystrická kapela Galaxy, ktorej repertoár poteší najmä milovníkov nezabudnuteľnej hudby 60. až 80. rokov. O dobrú náladu sa iste postará aj skupina Dživipen.

Sprievod obcou začne o 11.30 hod. a máj sa bude stavať od 13. hod. V popoludňajšom kultúrnom programe sa predstavia detské folklórne súbory Dratvárik a Drienka, domáca hudobná skupina Dixie chips a tiež domáce Saxofónové kvarteto, FS Partizán a ďalší.

23_Jarmok lupca 15A jarmok by nebol jarmokom bez ľudových remeselníkov, košikárov, pernikárov, keramikárov a mnohých ďalších. Chýbať nebudú stánky s občerstvením, rôznymi lákavými pochúťkami či jarmočnými „cerepetičkami“, ktoré potešia najmä deti.

Zábava v parku pri Miestnom kultúrnom stredisku odštartuje večer o 19. hod. Do tanca zahrá skupina ZBM z Brezna.

V sobotu bude otvorený aj Ľupčiansky hrad, takže si návštevu jarmoku môžete spestriť aj prechádzkou po tomto majestátnom hrade, ktorý v polovici 13. storočia založil uhorský kráľ Belo IV.

Z histórie ľupčianskych jarmokov

Usporiadať jarmok alebo trh mohli v minulosti iba výsadné mestá, ktoré toto právo dostali vo výsadných listinách. V nich uvedené presné dátumy, kedy mohli byť usporiadané. Ľupča dostala toto právo od kráľa Ferdinanda I. v Bratislave 14. februára 1546 vo výsadnej listine, v ktorej povoľuje poriadať Turíčny jarmok a trh.

Kráľ Leopold I. 14. októbra 1684 vydáva vo Viedni ďalšiu výsadnú listinu. Podľa tejto kráľovskej listiny mala Ľupča právo poriadať každý rok päť jarmokov na predaj drobného spotrebného tovaru a päť trhov na predaj a kúpu domácich a hospodárskych zvierat.

Na začiatku 20. storočia sa konali jarmoky štyrikrát do roka. Výkladné aj dobytčie. Dobytčí jarmok býval „Na Placi“, kde sú dnes obchody CBA a železiarstvo. Výkladný jarmok, to boli šiatre postavené na námestí po oboch stranách hradskej. Predávalo sa tu všetko možné. Odevy, obuv, látky, galantérny tovar, ovocie, medovníky – známe srdcia, cukrovinky a cukríky, modrotlač, hlinený a smaltovaný tovar a pod. (Zdroj: www.slovenskalupca.sk)