Za odpad v kuchyni nesieme zodpovednosť. Je to záťaž nielen pre domácnosti, ale aj pre celú spoločnosť a životné prostredie. Keď si uvedomíme, že v našej malej krajine pripadá na jedného dospelého človeka ročne cca. 400 kg vyprodukovaného odpadu, je na čase začať korigovať vlastné správanie. Ako znížiť množstvo odpadu v kuchyni a ako si uľahčiť separovanie?

Moderne alebo tradične proti odpadu

Keď sa rozhodneme pre inovatívne pomôcky do kuchyne, zvažujeme ich kúpu a výber podľa viacerých faktorov. Tým hlavným je praktické využitie v rámci celej kuchyne, ale aj v konkrétnom priestore. Tak postupujeme aj pri košoch na separovaný odpad so zabudovaným systémom na efektívne triedenie. Tie poskytujú viaceré zberné nádoby, obvykle dve až štyri, ktoré aj pri väčšom počte ekonomicky pracujú s dostupným priestorom. Umožňujú zabudovateľné, resp. závesné využitie v spodných skrinkách kuchynskej linky a sú dostupné v rôznych rozmeroch či objemoch.

Tradične možno sústreďovať odpad v jednej uzatvárateľnej nádobe. Uprednostňujeme koše z recyklovateľných plastov, bez zápachu a vylučovania škodlivín do ovzdušia a priestoru na odpad. Jednou z možností sú odpadkové koše z antiseptického plastu.

Užitoční pomocníci pre jednoduchšie upratovanie

Zvyškov z jedál sa zbavujeme aj pomocou drvičov odpadu. Ich hlavným účelom je síce likvidovať odpad, no v kuchynskom prostredí prinášajú aj ďalšie výhody. Zjednodušujú upratovanie, zabraňujú nežiaducemu zápachu a zahnívaniu zvyškov. Používanie drvičov je jednoduché a bezpečné. Ovládame ich najčastejšie jedným tlačidlom pri tepelnej poistke a odhlučnení motora. Efektívne ich možno pripojiť priamo k sifónu pod kuchynský drez. Trvácnosť zariadenia podporuje antikorózna úprava vo vnútornej časti.