Ako si vybrať toho pravého znalca

Nakoľko je znalecký posudok dokument s vysokou presnosťou, je dôležité aby ste si najali toho správneho človeka/spoločnosť, následky a dôsledky neschopného znalca môžu byť malé či veľké, no v každom prípade na ne človek dopláca. Preto je potrebné aby to bol dobryznalec. Predsa len, znalecký posudok je podmienkou pri hypotéke, a taktiež určuje výšku úveru ktorý je poskytnutý bankou.

– Váš znalec by teda mal byť spôsobilý na vykonanie takéhoto spísania, a to v plnom rozsahu.

– Je pre vás najlepšie, ak znalec pochádza z regiónu kde sa daná nehnuteľnosť nachádza.

– Čas, kedy obhliadku nehnuteľnosti zrealizuje, naplánuje na základe návrhu klienta.

– Dokončenie znaleckého posudku bude v rámci dohodnutého termínu

– Ešte pred realizáciou posudku spomenie náklady na vypracovanie znaleckého posudku

– Je schopný a nemá problém poskytovať poradenstvo pre klienta

– Banky musia akceptovať jeho znalecké posudky

– Jeho znalecký posudok musí byť vypracovaný na základe požiadaviek danej banky

– Jeho komunikatívnosť je aspoň na prijateľnej úrovni

Ako znalec vyhodnocuje nehnuteľnosť

Znalec najčastejšie využíva jednu z troch metód vyhodnotenia nehnuteľnosti:

1. porovnávacia metóda – znalec určuje hodnotu nehnuteľnosti porovnaním s terajšou hodnotou nehnuteľnosti v blízkosti, na základe dostupných údajov, problém vzniká keď nie je dostatočné množstvo prístupných údajov

2. kombinovaná metóda – používaná znalcom ak je nehnuteľnosť schopná generovať zisk (prenajatie atď.)

3. metóda polohovej diferenciácie – znalec analyzuje hodnotu nehnuteľnosti na základe jej technickej hodnoty, je to najpoužívanejšia metóda ktorá vychádza z faktorov ako je lokalita, poloha bytu atď.

Zoznam znalcov nájdete na webe http://zoznam-znalcov.sk

Dĺžka platnosti posudku

Znalecký posudok nemá dlhú trvanlivosť, je potrebné porozumieť tomu, že faktory ovplyvňujúce hodnotu nehnuteľnosti sú veľmi premenlivé, a tak už menšie zmeny si vyžadujú nové vyhodnotenie.