Rekonštrukcia Thurzovho domu, ktorú zavŕšili v minulom roku, teší na pohľad okoloidúcich, ale aj odborníkov. Ministerstvo kultúry spolu s partnermi vyhlásilo už 15. ročník súťaže Kultúrna pamiatka roka – Fénix. A práve ako legendárny fénix, aj budova múzea na Námestí SNP po rekonštrukcii akoby vstala z popola.

Stredoslovenské múzeum sa po pätnástich rokoch opäť uchádza o prestížny titul „Kultúrna pamiatka roka – Fénix“. V roku 2007 mu boli udelené ocenenia Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a časopisu Pamiatky a múzeá za reštaurovanie unikátnej Zelenej miestnosti.

Thurzov dom prešiel kompletnou rekonštrukciou fasád a historického podzemia a preto sa právom uchádza i v tomto ročníku súťaže  o priazeň odbornej poroty, ako aj širokej verejnosti a to či už z radov  svojich návštevníkov, obdivovateľov alebo milovníkov histórie.

 „Vynovili a zatraktívnili sme zázemie pre návštevníkov, výstavné priestory a čo je mimoriadne viditeľné a významné – zreštaurovali sme fasády tak, aby sa stal znovu najkrajším domom Banskej Bystrice. Sanovali sme suterénne priestory, ktoré po stáročiach otvárame verejnosti a s veľkou radosťou momentálne pracujeme na inštalácii novej stálej expozície o histórii stredného Slovenska s akcentom na jeho metropolu – Banskú Bystricu a príbeh domu samotného,“ uviedol riaditeľ múzea Marcel Pecník.

Thurzov dom, je jednou z najkrajších a najvýznamnejších architektonických pamiatok a pýchou námestia SNP. Radí sa k najstarším zachovaným svetským stavbám v Banskej Bystrici a je neodmysliteľnou súčasťou historického jadra a námestia SNP, ktoré je od roku 1955 vyhlásené za pamiatkovú rezerváciu. Historické udalosti, ktoré sú s Thurzovým domom späté  významnou časťou tvorili aj svetové dejiny. Dom bol počas Slovenského národného povstania zasiahnutý nevybuchnutou nemeckou leteckou bombou. Po vojne mala nasledovať asanácia. Jeho osud sa našťastie podarilo zvrátiť a dom zachrániť vďaka stavebno-historickému prieskumu českého architekta Alfreda Piffla v roku 1948.  Následná obnova prebehla pod vedením Dr. Ing. Karola Chudomelku, na základe ktorej bolo pristúpené k adaptácii domu na múzejné účely. Krajské múzeum v ňom privítalo svojich prvých návštevníkov 7. júla 1958. Thurzov dom je tak už desaťročia nositeľom historického odkazu pre ďalšie a ďalšie generácie Slovákov a všetkých obyvateľov našej krásnej a na dejiny bohatej krajiny.

Jedinečná fasáda Thurzovho domu na hlavnom námestí v Banskej Bystrici pritiahne nejedno všímavé oko návštevníka nášho mesta vďaka jej výnimočnosti. V 70-tych rokoch 20. storočia bolo realizované komplexné reštaurovanie fasád akademickým maliarom – prof. Vladimírom Úradníčkom.  Poveternostné vplyvy však zanechali stopy svojho pôsobenia a po dlhšom čase sa dom konečne opäť dočkal odbornej obnovy vďaka spolu iniciatíve a hlavne finančnej podpore zriaďovateľa Stredoslovenského múzea – Banskobystrického samosprávneho kraja.

„Realizátor stavby objekt reštauroval a obnovoval s odbornou spôsobilosťou pod dohľadom múzea i zriaďovateľa ako investorov a samozrejme aj Krajského pamiatkového úradu Banská Bystrica. Do prác boli zahrnuté všetky tri fasády domu – predná a zadná fasáda s neodmysliteľnou nástennou výzdobou, ale aj podbránie. Reštaurovanie sa uskutočnilo náročnými konzervačnými a rekonštrukčnými spôsobmi, zameranými na zachovanie umelecko-remeselných a výtvarných hodnôt,“ dodáva riaditeľ Stredoslovenského múzea Marcel Pecník.

Získané vynovené podzemné priestory domu  budú slúžiť na prezentačné, spoločenské a výstavné účely. Stredoveký suterén okrem toho ponúka zachované pôvodné autentické prvky dobového stavebníctva a architektúry.

Súťaž Kultúrna pamiatka roka – Fénix v tomto ročníku zaevidovala rekordný počet prihlásených kultúrnych inštitúcií, ktoré sa uchádzajú o prestížnu cenu.  Prihlásili kaštiele, zámky, sakrálne stavby a iné objekty, ktoré majú vo svojej správe. Do súťaže sú zaradené pamiatky, ktoré boli obnovené či zreštaurované v rokoch 2020 a 2021.

Hlasovanie pre verejnosť je spustené od pondelka 14.03.2022.