Quantcast

Raz za mesiac sa v Banskej Bystrici budú konať The Literary Evenings – Literárne večery. Stretávať sa na nich budú ľudia, ktorých spája vášeň k slovu. Prvé stretnutie bude v utorok 11. februára od 17. hod. v Divadle z Pasáže (Lazovná 21).

literary eveningsOrganizátorom literárnych večerov je banskobystrické Centrum voľného času (CVČ) Junior, ich patrónkou je Irene Alcubilla Troughton zo Španielska, ktorá v CVČ pracuje.

Literárne večery ponúkajú všetkým, bez rozdielu veku, národnosti a jazyka, možnosť stretávať sa pri umení, ktoré nejakým spôsobom ovplyvnilo ich život. A hoci hlavnou myšlienkou literárnych večerov je, samozrejme, literatúra, otvorené sú však aj pre iné druhy umenia – obrazy, hudba…

Na rozdiel od tradičného spôsobu organizovania literárnych stretnutí, sa texty na The Literary Evenings nebudú vyberať vopred. Môžete si sem priniesť akúkoľvek literatúru (prózu, poéziu, esej, komiks, haiku, long atď.) alebo iný artefakt (maľbu, pieseň, krátky film), najradšej v svojom materinskom jazyku, spolu s oficiálnym alebo neoficiálnym (v závislosti na schopnostiach a časových možnostiach každého) prekladom do angličtiny. Je však aj možnosť nahradiť preklad osobným vysvetlením kontextu.

Literárne večery nesporne obohatia interkultúrnu ponuku mesta v oblasti literatúry a originálnych umeleckých diel.