Po letnej prestávke Stredoslovenské múzeum odhalí ďalšie z klenotov a tajomstiev, ktoré ukrýva vo svojom depozite.

V prednáške s názvom Rímsky luxus v barbariku archeológ Rudolf Nádaskay predstaví výnimočnú keramiku typickej červenohnedej farby známu pod názvom „terra sigillata“.

Cenné čriepky, ktoré museli precestovať dva kontinenty

Terra sigillata je luxusná rímskoprovinciálna keramika typického lesklého červeného sfarbenia a často bohatej reliéfnej výzdoby. Práve z atraktívnej a nezvyčajnej výzdoby vyplývala jej exkluzivita a obľúbenosť v priebehu viac ako troch storočí. Za celú existenciu produkcie terry sigillaty (od polovice 1. storočia p. n. l až do 3. storočia n. l.) sa tento tovar dostával na územie dnešného Slovenska, priamo susediaceho s rímskou provinciou Panónia, rôznymi spôsobmi. Vzácna keramika bola predmetom obchodov, ale aj vojnovou korisťou. Nachádzame ju teda fragmentárne na miestach pohrebísk, ako aj v sídliskových lokalitách.

Archeológ Stredoslovenského múzea (SSM) Rudolf Nádaskay prezradí, prečo odborníci jasajú aj pri náleze menšieho čriepku tejto výnimočnej keramiky.

„Na prednáške predstavíme výskyt terry sigillaty nielen v zbierkovom fonde Stredoslovenského múzea, ale aj v širšom regióne stredného Slovenska. Pozývam návštevníkov na zaujímavú cestu z dielní v severotalianskom Arezze, cez juhogalské a stredogalské dielne v dnešnom Francúzsku, porýnske dielne v dnešnom Nemecku, až po záverečnú etapu výroby v severnej Afrike. Na príklade z územia Slovenska si ukážeme, akú pomerne presnú schopnosť datovať archeologický objekt má dobre zdokumentovaný nálezový súbor terry sigillaty.“

 S pôvabným rímskym luxusom v barbariku sa záujemcovia môžu zoznámiť v utorok 17. septembra od 17:00 h, tentoraz v Thurzovom dome.  

Ako však uviedol zástupca riaditeľa SSM Matúš Molitoris, v novom roku sa cyklus Čo sa skrýva v depozite vráti do pôvodných priestorov znovuotvoreného Matejovho domu a nadviaže na tradíciu obľúbených stretnutí s odborníkmi SSM v areáli mestského hradu.