Už máte plány na víkend? Ak áno, mali by ste ich skĺbiť aj s nočným pozorovaním oblohy. Ak nie, tak si by ste si ich mali začať plánovať. Koncom mesiaca sa na nočnej oblohe budú totiž diať veľké veci. Už piatok 28.7 bude totiž na oblohe pozorovateľné maximum meteorického roja Južné delta Akvaridy a 30.7 zas maximum roja alfa Kaprikornidy.

Koniec prvého letného prázdninového mesiaca sa bude niesť v podobe výnimočných astronomických javov na nočnej oblohe. Nad našimi hlavami budú totiž prelietať meteory, ktoré bude možné pozorovať voľným okom aj z našej domoviny.

Meteorický roj Delta Akvaridy (28. júla)

Celým názvom Južné Delta Akvaridy je periodický meteorický roj, ktorý môžete na nočnej oblohe pozorovať pravidelne koncom júla. Maximum dosahujú Južné Akvaridy v piatok 28. júla a práve v tento deň budú pozorovateľné najlepšie a v najvyššej výdatnosti. Tento meteorický roj dosahuje priemernú výdatnosť 15 – 20 meteorov za hodinu, no v niektorých prípadoch sa môže vyšplhať až na 60. Keďže sa Mesiac sa bude len pár dní pred maximom roja nachádzať v nove, budú na pozorovanie meteorov tie najlepšie podmienky aké si môžeme priať.

Aquariid meteor

Meteorický roj Alfa Kaprikornidy (30. júla)

Záver prvého prázdninového mesiaca bude, zdá sa, patriť práve meteorickým rojom. Predposledný deň v mesiaci totiž dosahuje svoje maximum ďalší z periodických meteorických rojov, a to Alfa Kaprikornidy. Alfa Kaprikornidy je meteorický roj, ktorý môžete hľadať v súhvezdí Kozorožca. Charakteristický je svojimi dlhými, pomalými a jasnými meteormi, za ktorými sú pozorovateľné veľmi pekné stopy. Ich frekvencia je však o niečo nižšia ako u Akvaridov.

Milkyway + Alpha Capricornid Meteor over Lake Taupo !