Mestskí poslanci na svojom 14. zasadnutí v aktuálnom volebnom období schválili reštrukturalizáciu úveru mesta, od ktorého si vedenie sľubuje ušetrenie státisícov eur.

Taktiež zastupiteľstvo odsúhlasilo dotácie pre hokejový klub HC ’05 a basketbalový klub.

Extra bodom bolo zaradenie bodu o investičných zámeroch VAV invest a jeho sporu so spoločnosťou Profinex. Vystúpili zástupcovia obidvoch spoločností.

Aj počas dnešného zasadnutia môžete sledovať aj priamy videoprenos prostredníctvom stránky infonet.tv…

—————————————————————————————————————————————
Pre aktualizáciu je potrebné znovuobnovenie stránky. Správy sú radené od najnovšej po najstaršiu.

16.27 – Zasadnutie naplnilo svoj program a je ukončené.

16.22 – Až teraz je na rade bod 26, interpelácie poslancov. Väčšina z nich pošle svoje pripomienky písomne.

16.19 – Na poslancov zrejme dolieha únava, keďže chcú interpelovať, pri tom sa rokuje iba o správe o vybavovaní interpelácií.

16.16 – Počet poslancov sa preriedil, v zastupiteľstve je 19 poslancov.

16.15 – Správa o činnosti primátora mesta a jeho zástupkyne zobraná na vedomie.

16.11 – Hlavný kontrolór mesta predkladá správu o výsledku finančnej kontroly postupov Mesta Banská Bystrica a BPM pri obstarávaní a realizácii rekonštrukcii skrytej plavárne.

15.57 – Lichý informuje aj o poslaneckom prieskume 18.7. a 7.9. na plážovom kúpalisku.

15.55 – Na rade je informatívna správa o stave plážového kúpaliska.

15.41 – Ďalej sa hlasuje o novom rokovacom poriadku. Ani jeden z pozmeňovacích návrhov neprešiel.

15.35 – Poslanci dotácie schválili.

15.34 – Návrh na hlasovanie zvlášť nebol schválený.

15.30 – Plavucha (SMER-SD, SNS, HZDS-ĽS): „HC 05 Banská Bystrica má rozpočet 750 000 eur na sezónu, ktorý zastrešuje aj mládež. Toto je iba kvapka v mori.“

15.29 – Podľa Pavla Bielika by malo byť v prípade takéhoto spolufinancovania jasné, ktorí ďalší partneri sa podieľajú na sponzoringu.

15.25 – V súvislosti so športom Katreniak navrhol, aby sa hlasovalo osobitne za dotáciu pre HC 05 (25-tisíc eur) a pre basketbalový klub (7500 eur).

15.24 – Schválených 4500 eur pre Outbreak Europe.

15.21 – Na rade je schvaľovanie dotácií pre cestovný ruch a šport.

15.18 – Poslanci schválili reštrukturalizáciu úveru.Zdržali sa iba Turčan a Chladný.

15.16 – Turčan reaguje, že zastupiteľstvo sa schádzalo aj kvôli banálnejším veciam a nie je problém v takejto vážnej veci zvolať mimoriadne zastupiteľstvo, aby sa stihli vyjednať výhodnejšie termíny.

15.13 – Slaný hovorí, že je nutné sa poponáhľať so schválením, lebo v novembri bude nutné opäť platiť Prima banke. Dovtedy je pozastavené platenie istiny.

15.08 – „Tieto zmluvy sa urobili vtedy, keď sme kľačali na kolenách a prosili, aby nám niekto požičal. Bola to jediná banka, ktorá nám chcela pomôcť. Čo sme mali my poslanci aj vtedajší primátor Králik robiť?“ hovorí Smädo (nezávislý), čím naráža na ťažké obdobie po volebnom období primátora Presperína v rokoch 1994-1998, kedy dlh mesta presiahol miliardu vtedajších korún. Podľa neho sa však situácia zmenila a stotožňuje sa s postojom Novanského, že by už mala banka brať mesto ako spoľahlivého klienta.

15.06 – Katreniak (BBA) hovorí, že by sa malo jasne pomenovať od kedy „ťahá“ mesto nevýhodné klauzuly a zmluvy.

15.04 – Novanský (SMER-SD, SNS, HZDS-ĽS) upozorňuje, že nový úver je možné vypovedať bez sankčného poplatku, čo otvára mestu možnosti k lepším úverovým podmienkam.

14.59 – Novanský (SMER-SD, SNS, HZDS-ĽS) upozorňuje, že raz už bol pokus súťažou zlepšiť úverové podmienky a nepodarilo sa to. Podľa neho treba jednať teraz, lebo v budúcnosti sa môžu podmienky zmeniť. Vo vzťahu k Prima Banke vidí ako najväčší problém možnosť odstúpenia úveru tretej osobe.

14.55 – „Vidím tu hodenú rukavicu Prima Banky. Vidím ponuku, ktorá prišla v poslednej chvíli, ale reálne môžeme niečo vyrokovať,“ reaguje Turčan (SDKÚ-DS) na ponuku Prima Banky.

14.54 – Škantár (SMER-SD, SNS, HZDS-ĽS) považuje za najväčšie ohrozenie zmluvu, ktorá umožňuje odstúpenie pohľadávky komukoľvek.

14.52 – Ponuku mestu, ktorú aj poslanci obdržali považuje Pavol Bielik (nezávislý) ako za formu nátlaku.

14.46 – Prima Banka mala údajne poslať v predvečer rokovania zastupiteľstva novú ponuku. Slaný to nepovažuje za korektné, lebo otázka sa otvorila ešte v novembri minulého roka a počas trištvrte roka nevidel snahu Prima Banky sa dohodnúť.

14.44 – Podľa Gajdošíka (SMER-SD, SNS, HZDS-ĽS) to nie je až také jednoduché a aj na finančnej komisii „lietali čísla“ a poslanci nemajú šancu zistiť či je to pre mesto výhodné alebo nie.

14.37 – Slaný hovorí, že aj napriek sankčnému poplatku z predčasného splatenia úveru, sa tento krok pre mesto oplatí.

14.27 – Opäť pokračuje Slaný. Tentoraz vysvetľuje nevýhodnosť úveru mesta, kedy Prima Banka mohla jednostranne zvyšovať marže. Preto chce refinancovať úver z prostriedkov inej banky.

14.24 – Ekonomický námestník Branislav Slaný zdôvodňuje zmeny rozpočtu. Jednou z najvyšších položiek je presun 190-tisíc eur na doplatok pre dopravcu zabezpečujúceho MHD. Poslanci zmeny rozpočtu zobrali na vedomie,

14.20 – Zastupitelia zobrali na vedomie hospodárenie mesta v prvom polroku tohto roka aj výročnú správu mesta.

14.17 – Prestávka sa klasicky pretiahla, poslanci začali rokovať až teraz. Prítomných je 22 poslancov.

13.31 – Vyhlásená polhodinová prestávka na obed.

13.22 – Ako druhý reční architekt Šovčík. Ten obhajuje investičné zámery VAV invest.

13.20 – Ako prvý sa so slovom prihlásil zástupca spoločnosti Delumia, ktorí ponúkol mestu možnosť efektívnejšieho svietenia v uliciach prostredníctvom LED žiaroviek.

13.15 – Bod Nakladanie s majetkom mesta ukončený. Je tu slovo pre verejnosť.

13.05 – Prenájmy športovým klubom na Zimnom štadióne sa schválili. Poslanecký klub BBA sa zdržal.

13.03 – „Môj postoj nebol antišportový. Ide mi len o princíp,“ hovorí Pirošík (BBA), podľa ktorého ak budeme solidárny voči klubu X, môžeme zložiť ostatných. Uvádza príklad materského centra, ktoré si energie musí platiť samo. Podľa Pirošíka aj oni by vedeli presvedčivo zdokladovať, že ich toto platenie zloží.

13.00 – Ivan Šabo zo Správy športových a telovýchovných zariadení mesta Banská Bystrica hovorí, že ak si budú musieť kluby platiť plný nájom, tak skončia.

12.51 – Opäť rozhorela diskusia ohľadom nájmu nehnuteľností. Ženský hokejový klub si chce prenajať priestory na zimnom štadióne. Pirošíkovi (BBA) sa nepáči, že návrh predpokladá symbolický prenájom aj s poplatkami za energie. Za energie by si mali kluby podľa neho platiť samostatne, tak ako napr. materské centrum MAMINA.

12.41 – Po 27 minútovej diskusii stiahli tento bod programu, s tým, že sa pripraví Obchodná verejná súťaž a majetok sa nebude predávať priamym predajom.

12.36 – Pri položke A23 sa rozprúdila búrlivá debata. Mesto chce priamym predajom odpredať 30 374 metrov štvorcových poľnohospodárskej pôdy na Slnečných stráňach. Navrhovaná cena je 4659 eur. Niektorí poslanci navrhujú, aby sa tento majetok predal prostredníctvom Obchodnej verejnej súťaže.

11.19 – Dovedna by mali poslanci odsúhlasiť odpredaj majetku v hodnote 284 174,92 eur.

11.10 – Po prestávke sa pokračuje bodom Nakladanie s majetkom mesta.

10.45 – Vyhlásená krátka prestávka.

10.42 – Architekt Šovčík sa dožadoval reakcie. Primátor mu slovo neudelil. „Dovoľte, aby som sa nepoďakoval poslancovi Topoľskému, ktorý umožnil tento Hyde park v čase, kedy čakáme na vyjadrenie Krajského stavebného úradu,“ uzavrel bod primátor Peter Gogola. Podľa neho je preto momentálne takáto diskusia zbytočná.

10.37 – „Žiadny investor nepostaví parkovanie pre 6-tisíc ľudí. Keď idete na futbal do Anglicka, tak 90% štadiónov nemá parkovanie. Aj na amfiteáter chodilo 15-tisíc ľudí a kde parkovali? Mesto Banská Bystrica je v tomto pápežskejšie ako pápež,“ hovorí Chladný (SDKÚ-DS), podľa ktorého tu takýmto spôsobom nikto nič nepostaví.

10.33 – Topoľský (SMER-SD, SNS, ĽS-HZDS)  to vidí pesimisticky a myslí si, že celá situácia skončí na súde. „Mne by bolo jedno kto to tam postaví. Páči sa mi myšlienka multifunkčnej haly. Apelujem, aby sa všetky strany racionálne dohodli. Naozaj sú potrebné prvky, ktoré sú prezentované zo všetkých strán a bolo všetko doriešené.“

10.30 – „Podporujem postup mesta, je správny a zákonný. Som jeden z dvoch poslancov MsZ, ktorí nehlasovali za zahustenie oblasti Belveder a Trosky,“ povedal Lichý (BBA) a zopakoval, že nie je proti výstavbe, ale podporuje prezieravý postoj mesta.

10.22 – Pavol Bielik hovorí, že územný plán nepredpokladal to, čo je teraz na Huštáku a Belvéderi. „Mrzí má vývoj urbanizácie v tomto meste za posledné roky,“ hovorí nezávislý poslanec.

10.17 – Reaguje aj Ľubomír Keleman, hlavný architekt mesta. Podľa neho je dôležité, aby boli dodržané regulatívy územného plánu.

10.16 – „Nie sme proti výstavbe VAVPARK, ale sme za takú výstavbu, ktorá nespôsobí problémy či dopravné alebo urbanistické,“ hovorí Kašuba a dodáva: „VAV Invest presadzuje iba svoj pohľad, my sme ochotní rokovať a dohodnúť sa k obojstrannej spokojnosti.“

10.10 – Podľa zástupcu Profinexu neboli predložené všetky potrebné podklady a pre projekt chýba niekoľko stoviek parkovacích miest. „My sme iba poukazovali na chyby, ktoré sú v projekte a snažili sme sa, aby boli zohľadňované.“ Kašuba medzi rečou spomenul aj dôvod jeho častých návštev mestského úradu. Podľa neho to bolo kvôli tomu, lebo dôsledne kontroloval zmeny v stavebnom konaní, aby spoločnosti ako účastníkovi konania neunikla nejaká zmena a nestihli na ňu zareagovať.

10.07 – Za Profinex vystúpil advokát Roman Kašuba. Podľa neho Šovčík nereagoval vo vecnej rovine. „Mám k dispozícii celý spis stavebného úradu, keďže ako zástupca spoločnosti Profinex, ako účastník konania, som mal k nemu prístup. Z tohto stanoviska vyplýva, že neboli splnené podmienky pre vydanie územného rozhodnutia,“ hovorí Kašuba.

10.01 – Šovčík sa pozastavuje nad výčitkami, ktoré padli voči projektu. Podľa neho sú neopodstatnené. Architekt hovorí, že on ako projektant nemá nič spoločné so susediacimi investormi. On ako projektant technicky vyriešil projekt a všetci zainteresovaní podľa neho taktiež. „Ako je možné, že v danej chvíli, keď je všetko splnené, je projekt zastavený?“ pýta sa Šovčík.

9.59 – Architekt opakuje už známe fakty o výške investície a zámeroch investora.

9.56 – Za VAV Invest reční architekt Šovčík.

9.53 – Plénum odsúhlasilo vystúpenie zástupcov VAV Invest a Profinex k bodu VAVPARK.

9.42 – Po menších zmätkoch boli návrhy poslankyne Priehodovej schválené.

9.32 – Poslankyňa odporúča, aby sa do VZN zapracoval podchod pre peších ako verejnoprospešná stavba. Ten je v súčasnom návrhu nakreslený, ale nie je riešená ako verejnoprospešná stavba. Priehodová sa zrejme obáva, aby neslúžil iba súkromným spoločnostiam.

9.31 – Priehodová (BBA) požaduje prehľadnejšie zverejňovanie materiálov aj s grafickými prílohami.

9.27 – Na rade je prerokovanie zmeny Územného plánu Centrálnej mestskej zóny v časti Hušták-Belveder, ktoré sa týka priestoru pri budove Strojsmaltu.

9.23 – Prokurátor podal protest proti VZN č.8/2008, ktorý sa týka ochrany prírody. Zastupiteľstvo dostalo od mesta odporúčanie, aby bolo protestu vyhovené. To odporúčanie prijalo.

9.21 – Obidva body boli zaradené do programu. Poslanci schválili program ako celok.

9.19 – Topoľský (SMER-SD, SNS, HZDS-ĽS) chce zaradiť bod o riešení projektu VAVPARK, pokračovanie Europy. Vystúpiť majú aj zástupcovia dotknutých spoločností a stavebného úradu.

9.17 – Lichý (Banskobystrická alternatíva – BBA) navrhol, aby bol informatívny materiál o plážovom kúpalisku zaradený ako samostatný bod rokovania. Poslanec chce informovať aj o poslaneckom prieskume na kúpalisku.

9.14 – Návrhová komisia zvolená v zložení Refka, Lichý, Kašper.

9.12 – Chýbajú Pecník, Gajdošíková, Slobodník a Laššáková.

9.11 – Primátor otvára 14. zasadnutie mestského zastupiteľstva.

9.09 – Skúška hlasovacieho zariadenia.

8:55 – Poslanci sa pomaly trúsia do rokovacej sály.

9.00 – Plánovaný začiatok zasadnutia.