výzva na odvolanie riaditeľa Krajského pamiatkového úradu v Banskej Bystrici