Fakultná nemocnica s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica