Príchod jarných mesiacov už tradične sprevádza všadeprítomná zeleň, ktorej rýchly a bujný rast trápi nejedného majiteľa pozemku. Pravidelne kosené a udržiavané pozemky bez nežiaducej buriny sú vizitkou každého mesta. Zákon preto vlastníkom pozemkov na území mesta určuje povinnosť udržiavať svoje pozemky pravidelným kosením a nenarušovať tým vzhľad a prostredie obce. Vlastníkom pozemkov, ktorí tento zákon porušujú, môže mesto udeliť pokutu až do výšky 6638 eur.

Mesto Banská Bystrica ponúka riešenie pre všetkých vlastníkov pozemkov, ktorí nemajú potrebné prostriedky na udržiavanie a kosenie svojich priestranstiev. Pomocnú ruku im podáva príspevková organizácia Záhradnícke a rekreačné služby mesta (ZAaRES) zriadená mestom Banská Bystrica. Jej náplňou je okrem iného aj komplexná údržba mestskej zelene, detských ihrísk a zverených technických zariadení. Každý kto má záujem pomôcť s údržbou svojho pozemku sa preto môže obrátiť na riaditeľa ZAaRESU Ing. Františka Krča, resp. jeho zástupcu Ing. Ľubomíra Bendíka a dohodnúť sa s nimi na prípadnej spolupráci prostredníctvom telefónnych čísel 0903 544 355, 0903 500 856 alebo e-mailu zaares@mail.t-com.sk.

„Mesto Banská Bystrica chce pomáhať majiteľom pozemkov, nebude však vynakladať verejné prostriedky na pracovné operácie smerujúce k údržbe iných pozemkov okrem vlastných. Je potrebné uvedomiť si, že na neudržiavaných pozemkoch Banskej Bystrice sa rozširujú okrem burín aj invázne rastliny, ktoré sa vedia masívne šíriť a narúšať ekosystémy. Ako jedno z opatrení proti inváznym rastlinám sa môžu využiť kultivačné opatrenia. Znamená to minimálne dvakrát v priebehu vegetačného obdobia porasty pokosiť a zamedziť tak ich generatívnemu rozmnožovaniu,“ uviedol riaditeľ ZAaRES-u František Krč.

„Vlastníctvo nehnuteľnosti prináša nielen potešenie, ale zároveň aj povinnosti s tým spojené. Banskobystrická samospráva chce ponúknutým riešením vyjsť v ústrety majiteľom pozemkov a predísť tak represívnym opatreniam, ktoré by v zmysle platnej legislatívy musela uplatniť voči tým nezodpovedným,“ skonštatoval prednosta MsÚ Miroslav Rybár.