Sedavý spôsob života je síce pohodlný, ale skrýva v sebe množstvo zdravotných rizík. Na tento fakt chce upozorniť Svetový deň pohybom ku zdraviu.

plagát pohybom ku zdraviuPri príležitosti Svetového dňa pohybom ku zdraviu pripravila Katedra telesnej výchovy a športu Filozofickej fakulty UMB v Banskej Bystrici v spolupráci s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva podujatie Svetový deň pohybom ku zdraviu 2016. Podujatie Svetový deň pohybom ku zdraviu sa uskutoční v nákupnom centre Europa v utorok 10. mája od 9-tej hodiny. Podujatie potrvá do 19.00 hod.

Organizátori počas tohto dňa pripravili hneď niekoľko aktivít. Ide o aktivity akými sú meranie zloženia tela pomocou bioimpendačného zariadenia Tanita BC-545N, meranie parametrov vertikálnych výskokov alebo diagnostika rovnováhových schopností dynamickej a statickej sily. Počas dňa sa môžete zúčastniť aj prezentácie študentov špecializácií a športového klubu UMB, budete si môcť zahrať hokej s hráčmi Univerzitného tému, alebo si naopak môžete vyskúšať novinku na KTVŠ Jumping.

Počas podujatia sa budete môcť otestovať na hodnotenie anamnestických údajov, výpočet antropometrických indexov, Stanovenia percentuálneho podielu telesného tuku na hmotnosti tela, ,meranie krvného tlaku a pulzovej frekvencie, biochemické vyšetrenie celkového cholesterolu  z kapilárnej krvi, skríningové meranie FEV1 s výpočtom náležitej hodnoty či stanovenie CO vo vydychovanom vzduchu. Testovanie začína od 9-tej hodiny.

Sedavý spôsob života je rizikom a môže spôsobiť chronické ochorenia spôsobené nezdravou výživou a nedostatkom pohybu. Cieľom tohto dňa je zvýšenie verejného povedomia o zdravom životnom štýle založeného na dostatku primeraného pohybu.