Po Matejovom dome a Tihányiovskom kaštieli sa suvenírovej eurobankovky dočkala aj ďalšia významná historická budova Stredoslovenského múzea, Thurzov dom. Udialo sa tak pri príležitosti otvorenia novej stálej expozície Tranzithistory. Online predaj suvenírovej bankovky Thurzovho domu spustí múzeum v pondelok 19. septembra.

Thurzov dom patrí k významným architektonickým pamiatkam Banskej Bystrice. Už celé stáročia je súčasťou hlavného námestia a historického jadra mesta, ktoré bolo v roku 1955 vyhlásené za pamiatkovú rezerváciu. Významné historické postavenie si Thurzov dom vyslúžil v spojení s osobnosťou Jána Thurza, betlanovského rodáka a krakovského podnikateľa. V rokoch 1495 – 1548 v dome sídlila významná Thurzovsko-fuggerovská banská spoločnosť. Počas Slovenského národného povstania bol dom zasiahnutý nevybuchnutou nemeckou leteckou bombou. Po vojne mala nasledovať Z dôvodu značného poškodenia budovy hrozila Thurzovmu domu úplná asanácia. Jeho osud sa našťastie podarilo zvrátiť a dom zachrániť.  Od roku 1958 má v Thurzovom dome sídlo Stredoslovenské múzeum (v tom čase Krajské vlastivedné múzeum).

Počas posledných rokov prešiel Thurzov dom, s podporou Banskobystrického samosprávneho kraja (BBSK), najväčšou novodobou rekonštrukciou, od podzemia, fasád až po kompletnú zmenu podoby interiéru. Okrem vynovených výstavných priestorov si tu našla svoje miesto aj nová stála expozícia Tranzithistory. Pri príležitosti otvorenia expozície (25. jún 2022) Stredoslovenské múzeum, v spolupráci so spoločnosťou NUNOFIA a s financovaním BBSK, pripravilo aj pokračovanie série nulových eurobankoviek, tentoraz s motívom Thurzovho domu. Na bankovke sa nachádza aj socha Stredovekého baníka od známeho slovenského sochára a akademického maliara Vladimíra Kompánka. Dokonalé umelecké prevedenie oslovilo návštevníkov už na výstave k 700. výročiu založenia mesta pod Urpínom v roku 1955. Socha baníka (výška 135 cm) v dobovom oblečení na štvorcovom podstavci je vyrobená z patinovanej sadry. Svoje dominantné postavenie získala aj v novej stálej expozícii Tranzithistory.

„Som veľmi rád, že sme aj tento rok pokračovali vo vydávaní série suvenírových bankoviek s motívom našich objektov a vzácnych zbierkových predmetov. Po Matejovom dome a Tihányiovskom kaštieli prinášame na lícnej strane 0 eurovej bankovky vyobrazenie Thurzovho domu a sochy Stredovekého baníka od významného slovenského sochára Vladimíra Kompánka. Tento kontinuálny projekt realizujeme v spolupráci so spoločnosťou NUNOFIA a s podporou zriaďovateľa hlavne preto, aby sme propagovali naše sídlené budovy, ktoré sú národnými kultúrnymi pamiatkami a tiež aj naše expozície a všetky naše úžasné služby a ponuky pre odbornú i laickú verejnosť,“ uviedol riaditeľ SSM Marcel Pecník.

Predaj bankovky bol spustený počas soboty 25. júna tohto roku len v Thurzovom dome. Odvtedy bolo možné bankovku zakúpiť len v jednom z troch domov SSM. Od pondelka 19. septembra si ju však záujemcovia budú môcť zakúpiť už aj ONLINE. K dispozícii budú suvenírové bankovky od čísla 4901 do 5000, jednotná cena bankovky je 3 eurá. SSM zabezpečuje predaj prostredníctvom dobierky, pričom výsledná cena za tovar sa môže zmeniť v závislosti od cenníka Slovenskej pošty.

Suvenírovú bankovku Thurzovho domu si môžete objednať prostredníctvom webovej stránky ssmuzeum.sk v sekcii obchod, kde následne cez obchod@ssmuzeum.sk požiadate o zásielkový predaj bankovky s vašimi údajmi. Po obdržaní a vyplnení objednávkového formulára sa vaša objednávka stáva záväzná. Bankovky sa budú predávať výlučne zaradom, v poradí podľa postupnosti čísiel a v určených objemoch. Stredoslovenské múzeum negarantuje dostupnosť všetkých konkrétnych čísiel.