Bienálna prehliadka LOGO je ojedinelým podujatím v oblasti grafického dizajnu na Slovensku. Jej prvý ročník sa úspešne konal už v roku 2008 na pôde Stredoslovenskej galérie. Prehliadka s podobným špecializovaným zameraním na našom území dlhodobo absentuje a preto sa jej úvodné ročníky stretli s pozitívnym ohlasom najmä v odborných kruhoch.

3. medzinárodné súťažné bienále LOGO 2012 odštartuje v Praetóriu na Nám. Š. Moysesa vernisážou v stredu, 5. decembra 2012 o 17.00 a potrvá do 27. januára 2013. Poriadajú ho Stredoslovenská galéria v Banskej Bystrici a agentúra Enterprise.

Logotyp patrí v oblasti úžitkovej grafiky k tým najnáročnejším tvorivým procesom. Prelom 20. a 21. storočia je symbolickým prelomom aj vo vnímaní značky – logotypu. Úlohou sútaže a prehliadky je zhodnotiť kvalitatívnu úroveň logotypov na Slovensku a porovnať tento stav s okolitými krajinami. Projekt je určený odbornej verejnosti z oblasti grafického dizajnu, ale aj študentom umeleckých stredných a vysokých škôl a v neposlednom rade aj bežným návštevníkom galérie a širokej verejnosti, ktorá sa dostáva do kontaktu s umením.

Na 3. ročník bienále LOGO 2012 sa prihlásilo 56 sútažiacich zo štyroch krajín (Slovensko, Česká republika, Poľsko a Taliansko), ktorí sa predstavia s kolekciou 68 logotypov v hlavnej a študentskej kategórii. Je potešiteľné, že neustále stúpa záujem o študentskú kategóriu, ktorá prvýkrát počtom diel predstihla kategóriu skúsených profesionálov. V tomto ročníku sa budú takisto prvýkrát prezentovať súťažné logotypy aj v aplikáciách, aby porota i návštevníci mohli lepšie posúdiť ako sa značka uplatňuje v bežnom živote. So svojou tvorbou sa predstavia aj členovia medzinárodnej poroty (Ondrej Doležal z Brna, Rostislav Illík zo Zlína, Svetlana Body Cief a Emil Drliciak z Bratislavy, Patrik Ševčík z Banskej Bystrice), ktorí na vernisáži budú ochotne diskutovať na tému úskalia a krásy tvorby logotypov.