V posledný februárový deň ožije banskobystrický Robotnícky dom jedinečným koncertom starej hudby, na ktorom sa predstaví súbor Ensemble Thesaurus Musicum. Koncert je súčasťou 61. ročníka festivalu Banskobystrická hudobná jar.

Koncert historickej hudby Scherzi Amorosi, oživuje jedinečné diela talianskych skladateľov z roku 1652 z Inventára Evanjelického kostola v Bratislave, ktorý spísal velikán domácej barokovej hudby Samuel Capricornus v roku 1616. Skladby reprezentujú exkluzívnu virtuóznu vokálno-inštrumentálnu a inštrumentálnu hudbu talianskych katolíckych skladateľov v evanjelickom prostredí na našom území v 17. storočí. Ťažiskovým skladateľom koncertu je Claudio Monteverdi, ďalej sú to Marco Uccellini, Carlo Farina, Giovanni Battista Buonamente.

Dramaturgiu koncertu zostavil Michal Hottmar, umelecký vedúci súboru Ensemble Thesaurus Musicum. Na koncerte zaznejú historické nástroje ako čembalo či theorba (lutna), violončelo a husle, v spojení s trojhlasným spevom.

Súbor Ensemble Thesaurus Musicum, ktorý vznikol v roku 2015 v Žiline, sa zameriava na komornú vokálnu a inštrumentálnu hudbu 16. až 18. storočia európskej proveniencie. V repertoári súboru sa nachádzajú diela Johna Dowlanda, Claudia Monteverdiho, Girolama Frescobaldiho a ďalšie. Členovia súboru orientujú svoje aktivity aj muzikologicky a snažia sa o oživovanie skladieb z územia dnešného Slovenska v 16 . až 18. storočí.

Na koncerte v Robotníckom dome sa súbor predstaví v zložení: Anna Kňažíková (soprán), Veronika Gregušová (soprán), Peter Cyprich (bass), Eva Telepčáková (violino primo), Karolína Krigovská (violino secondo), Agnesa Ferienčíková (čembalo), Alexander Botoš (violončelo), Michal Hottmar (thorba).

Stefano Landi – Passacaglia della vita:

https://www.youtube.com/watch?v=ErV1GtDoILg

Koncert Scherzi Amorosi v podaní súboru Ensemble Thesaurus Musicum sa uskutoční v pondelok 28. februára o 17:00 h v Robotníckom dome v Banskej Bystrici. Vstupné: 5,-/3,- €. Predpredaj vstupeniek: Informačné centrum, Nám. SNP 1.

Koncert z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Súťaž o vstupenky

V spolupráci s Oddelením kultúry Mestského úradu v Banskej Bystrici sme pre vás pripravili súťaž o dve vstupenky na Koncert historickej hudby Scherzi Amorosi, ktorý sa uskutoční v pondelok 28. februára v Robotníckom dome. Do súťaže sa môžete zapojiť do piatka 25. februára  (do polnoci) na Facebooku BBonline.sk. Vyžrebovanému výhercovi (výherkyni)  venujeme dve vstupenky.