Viac ako jedenásť storočí kresťanskej histórie obohatilo Slovensko o nesmierne množstvo cirkevných pamiatok. V malej krajine v srdci Európy nachádzame úchvatné kostoly, kláštory kaplnky, mariánske a morové stĺpy, božie muky, pútnické miesta a ďalšie hodnotné objekty späté s duchovným životom ľudí. Nová publikácia vydavateľstva IKAR 1000 cirkevných pamiatok Slovenska ponúka na 400 stranách fascinujúce historické bohatstvo našej malej krajiny a môže byť inšpirujúcim podnetom na leto, prázdniny, dovolenky…

Okrem najpočetnejších rímskokatolíckych pamiatok sú v publikácii zastúpené aj stavby reformovaných cirkví a cirkví východného obradu. Pozoruhodnú klenotnicu duchovného imania a krásy obohatila o svoje pamiatky aj židovská komunita. Najmä o synagógy. V knihe sa nachádza naozaj rovná tisícka najcennejších cirkevných pamiatok Slovenska. Každú z nich spoznáte prostredníctvom krátkeho výstižného textu a najmenej jednej farebnej fotografie. Najstaršou cirkevnou pamiatkou v tejto publikácii je ranokresťanská svätyňa postavená v rímskej vojenskej stanici na hrade Devín. Pochádza z obdobia 4. až 5. storočia.

Autor knihy Ján Lacika je vedeckým pracovníkom Geografického ústavu SAV v Bratislave.  Okrem vedeckej práce sa venuje krajinárskej fotografii, tvorbe máp a písaniu populárno-náučnej a turistickej literatúry a  encyklopedickým dielam. Je autorom desiatok kníh a časopiseckých článkov. Za mimoriadne úspešnú publikáciu 1000 zaujímavostí Slovenska (Ikar 2008) získal Zlatú knihu za predaj vyše 20 tisíc kusov výtlačkov. Ján Lacika je aj  gestorom a zostavovateľom ďalšieho úspešného titulu z dielne Ikaru a  to encyklopédie Slovensko A-Ž. V roku 2010 vyšla Lacikovi krásna obrazová knižka 700 slovenských hradov, zámkov, kaštieľov, panských sídel a pevností, o rok neskôr Divy Tatier. Ján Lacika precestoval väčšinu európskych krajín, v ostatných rokoch sa však zameriava na detailné poznávanie Slovenska.

Poznáte aj vy odpoveď na otázku: Kde sa nachádza najstaršia cirkevná pamiatka prezentovaná v publikácii 1000 cirkevných pamiatok Slovenska? Ak áno, zapojte sa do našej súťaže, napíšte nám odpoveď do nižšie uvedeného formulára do nedele 15. júla 22.00 h a táto knižná novinka môže byť vaša!

Súťaž je ukončená. Víťazom sa stal Miroslav Auxt.