Už tretí ročník festivalu EKOdeň sa uskutoční v piatok 8. mája v Komunitnej záhradke Sásová . 

eko den2Stretnutia so susedmi a susedkami pri eko-workshopoch, na spoločnom pikniku a v dielničkách pre deti organizuje Komunitné centrum Sásová spoločne s dobrovoľníkmi a dobrovoľníčkami z komunity.

Návštevníci a návštevníčky sa môžu zúčastniť prehliadky prvej sídliskovej komunitnej záhrady v Banskej Bystrici, kde sa bude hovoriť o tom, ako záhrada funguje, čo v nej rastie, ako sa o ňu starať a ako sa zapojiť do spoločného záhradníčenia (od 10.30 hod. – sprevádza garant projektu Komunitná záhradka Sásová Ľuboš Vrbický).

Variť budeme vegánsky guláš! Do jeho príprav (od 11.30 hod.) sa môže zapojiť každá a každý, aby sme si ho napokon všetci spoločne mohli vychutnať na pikniku (12. – 13.30 hod.). Atmosféru pikniku dotvorí a spríjemní jazzová skupina Martin Uherek Trio. Ďalšie piknikové pohostenie je už vo vlastnej réžii.

Súčasťou EKOdňa sú aj workshopy, kde bude možné naučiť sa vypletať záhony z vŕbového prútia či postaviť „hmyzí hotel“ (od 13.30 hod.). Sprievodný program pre deti i dospelých bude tvorivý ale aj veľmi poučný. Jeho motívom je spoznávanie prírody a jej zákonitostí prostredníctvom príbehov a zážitkových aktivít (od 15.30 hod.).

V areáli festivalu pripravíme aj tzv. „Freebox“ – krabicu, do ktorej sa vloží nepotrebné oblečenie, knihy, CD alebo čokoľvek iné a vyberie sa to, čo padne do oka…

Festival ukončíme zapálením ohňa a spoločnou opekačkou (od 18. hod.).