V júni  tohto roku sa uskutočnili výberové konania na prednostov kliník pri Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta.  Po ich ukončení  majú štyri z nich nových prednostov.

Jednou z najpodstatnejších zmien, ktorá sa na týchto postoch udiala, je vymenovanie nového prednostu II. Chirurgickej kliniky SZU. Od prvého júla sa ním stal Ľubomír Marko, ktorý predtým pôsobil ako primár Oddelenia miniinvazívnej chirurgie a ako prvý na Slovensku zavádzal mnohé minimálne invazívne metodiky.

„Prevziať kliniku po profesorovi Petrovi Kothajovi je samozrejme veľká zodpovednosť. Je dôležité, aby si chirurgická klinika udržala postavenie lídra slovenskej chirurgie. A to nielen v oblasti klasickej chirurgie, ale hlavne v oblasti miniinvazívnej chirurgie. Je dôležité, aby sme vyškolili odborné tímy a naplno rozbehli hepatopankreatobiliárnu chirurgiu, udržali tempo transplantácií a do všetkých oblastí zaviedli minimálne invazívne prístupy. Ďalej máme snahu zaviesť do praxe moderné perioperačné protokoly pri onkochirurgických pacientoch a hlavne v oblasti kolorektálnej chirurgie. Budeme sa snažiť skrátiť dobu hospitalizácie, zameriame sa aj na ekonomiku, pričom budeme dodržiavať medicínske pravidlá na súčasnej úrovni chirurgie,“ predstavil  svoje plány docent Marko.

K zmene vedenia došlo aj na Neurochirurgickej klinike SZU, kde bol prednostom od prvého júla menovaný Ján Šulaj. Dlhoročný prednosta Miroslav Galanda bude na klinike aj naďalej odovzdávať svoje cenné skúsenosti v pozícii odborného konzultanta. Profesor patrí medzi najvýznamnejších slovenských neurochirurgov, založil prvé neurochirurgické pracovisko v stredoslovenskom kraji a vybudoval z neho špičkovú kliniku. Profesorovi Galandovi patrí obrovská vďaka za jeho prínos a dlhoročnú prácu vo vedení uznávaného pracoviska.

Od prvého augusta má nového prednostu aj II. Očná klinika SZU. V júnovom výberovom konaní, ktoré sa konalo na pôde SZU uspel Ladislav Jančo. Poslednou zo zmien na vedúcich pozíciách kliník, je nástup nového prednostu II. Gynekologicko-pôrodníckej klinky SZU Karola Dókuša, ktorý dovtedy pôsobil v Univerzitnej nemocnici v Martine. Vo funkcii vymenil Tibora Bielika, ktorý koncom júna ukončil v nemocnici pracovný pomer.