Do 4. ročníka literárnej súťaže Múdra príroda sa už v týchto dňoch môžu zapojiť žiaci druhého stupňa slovenských základných škôl.

Múdra príroda 2016_propozícieSúťaž, ktorú organizujú Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky (ŠOP SR) a Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP), je sprievodným podujatím Medzinárodného filmového festivalu filmov o životnom prostredí Ekotopfilm – Envirofilm 2016.

Cieľom a poslaním literárnej súťaže Múdra príroda je rozvoj environmentálneho cítenia mladých ľudí, budovanie pozitívneho vzťahu k prírode ako aj podpora ich literárnej tvorivosti. Nosnou témou štvrtého ročníka Múdrej prírody je Zelená harmónia záhrad a parkov. Súťažiť sa bude v troch tematicky zameraných kategóriách – rozprávanie na tému Keby vedel starý strom rozprávať, opis Tajomstvá môjho obľúbeného parku a poézia Moja čarovná záhrada.

Myslím, že nie je nič inšpiratívnejšie ako práve príroda. Pravdaže, len pre tých, ktorí ju vnímajú všetkými zmyslami. V dnešnej dobe, bohužiaľ, priamy kontakt s prírodou slabne. Krásne miesta, zelené zákutia, lesy, parky, kvety, zvieratá či záhrady si skôr vyhľadáme na Google, akoby sme sa vybrali vonku a vnímali prírodu na vlastné oči, uši, nadýchli sa, privoňali, dotkli… A to je škoda. Aj preto súťaže ako Múdra príroda majú význam. Pomáhajú nájsť a udržať si vzťah k prírode, zblížiť sa s ňou, uviedla spisovateľka Petra Nagyová Džerengová, ktorá nad štvrtým ročníkom súťaže Múdra príroda prevzala patronát.

Do súťaže sa môžu zapojiť žiaci 5. – 9. ročníka základných škôl na Slovensku, a to prostredníctvom online formulára, ktorý je uverejnený na tejto stránke.  Súťažné práce musia byť v slovenskom jazyku. Uzávierka súťaže je 20. apríla 2016. Propozície súťaže a ďalšie informácie sú dostupné na stránke www.mudrapriroda.sazp.sk.