Po niekoľko mesačnom úsilí tvorivého tímu sa Divadlo Štúdio tanca dočkalo uvedenia nového celovečerného tanečného projektu, rozprávky Stromy. Koniec roka a očakávané Vianočné sviatky budú v našom divadle spojené s rozprávkovým príbehom určeným nie len pre naše deti, ale aj pre deti v nás. Zázračný príbeh o tom, ako sa rodia umelci budú môcť diváci vidieť v premiére v stredu 7. decembra o 18.00 h a následne v štyroch reprízach prebiehajúcich počas celého decembra. Pre Divadlo Štúdio tanca ide o tridsiaty prvý celovečerný projekt, ktorý symbolicky a veselo uzatvára rok 2011.

Tanečná inscenácia má originálnu hudbu, je nádherne výtvarne spracovaná a spolu s profesionálnymi tanečníkmi Divadla Štúdio tanca v nej účinkuje aj 15 deti vo veku 7 až 11 rokov zo súkromnej základnej školy Fantázia.

Mnohí sa sťažujú, že dnešné deti nevnímajú krásu klasického umenia. Rozprávka ukazuje pútavý príbeh o tom, ako sa v zázračnom mestečku rodia umelci. Príbeh bez zbytočného moralizovania odkrýva podstatné veci, tie, ktoré sú očiam neviditeľné. Tie, kvôli ktorým treba otvoriť srdce. A zasadiť stromy.

Rozprávka hovorí príbeh o tom, ako rôzne druhy umenia premieňajú každodenný život na nevšedné zážitky, ako umenie empatie a porozumenia stojí v strede všetkých umení. O tom, ako môžeme uvidieť klíčiť jagavé semienka, a ako rozpoznáme múzy okolo nás.

Na rozprávke spolupracuje Divadlo Štúdio tanca so súkromnou základnou školou Fantázia. Mgr. Katarína Baksová učiteľka SZŠ Fanzázia hovorí, „že táto spolupráca trvá už niekoľko rokov, počas ktorých sa  podarilo urobiť viac malých, ale i väčších projektov. Medzi tie väčšie patrí rozprávka o Sestre drakom unesenej a súčasný projekt, rozprávka Stromy. Detí už z predchádzajúcej spolupráce poznajú Divadlo Štúdio tanca, a tak vedia koľko práce za divadlom a tvorbou inscenécie je, a ako chutí potlesk po predstavení. Či už jedna, alebo druhá strana všetci sa vždy tešia na prácu v ozajstnom divadle s ozajstnými tanečníkmi a pre divákov. Je to pre ne veľká udalosť skúsenosť a zážitok.“

Reprízy rozprávky STROMY

V Divadle Štúdio tanca, Komenského 12, Banská Bystrica

11.12.2011 o 17:00 hod.

14.12.2011 o 17:00 hod.

18.12.2011 o 17:00 hod.

21.12.2011 o 17:00 hod.