Do akcií Svetového dňa proti rakovine, ktorý Medzinárodná únia proti rakovine (UICC) vyhlásila v roku 2002 na 4. február, sa opäť zapája aj Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Banskej Bystrici. Tentoraz to bude predovšetkým prednášková činnosť pre žiakov druhého stupňa základných škôl a študentov stredných škôl v okresoch Banská Bystrica a Brezno.

„Pri príležitosti tohto  dňa sme  oslovili s ponukou interaktívnych prednášok a besied 43 základných a stredných škôl v spomínaných okresoch. Našim cieľom je vzbudiť u mladej generácie záujem o problematiku týkajúcu sa onkologických ochorení, zvyšovať informovanosť, ako aj zdôrazňovať dôležitosť  a veľký význam samotnej prevencie“, uviedla vedúca oddelenia Podpory zdravia a výchovy k zdraviu MUDr. Zora Kľocová  Adamčáková. Dodala, že prednášky ozvláštnili zaujímavými interaktívnymi modelovými pomôckami. Študentky a študenti si ich prostredníctvom môžu nacvičiť samovyšetrovanie prsníkov, názorne vidieť cestu vdýchnutého cigaterového dymu do pľúc a jeho deštruktívne účinky, či pomocou modelovej ukážky výživovej pyramídy nacvičiť si zloženie zdravého taniera. V priebehu  celého februára si študenti vypočujú prednášky na témy Rakovina hrubého čreva a význam zdravého stravovania v prevencii onkologických ochorení, Fajčenie a rakovina pľúc a Rakovina prsníka.

Myslieť na prevenciu, vybrať si cestou zdravého životného štýlu a do svojho programu zaradiť pravidelný pohyb a pravidelne absolvovať preventívne prehliadky u lekára,  sú teda kľúčové myšlienky tohtoročného Svetového dňa proti rakovine. Predpokladá sa, že v 21. storočí sa zhubné nádory stanú hlavnou témou a prioritou zdravotnej politiky všetkých vyspelých štátov sveta. Na celom svete sa najčastejšie vyskytujú – v prípade mužov a podľa počtu úmrtí na svetovej úrovni – rakoviny pľúc, žalúdka, pečene, hrubého čreva a prostaty. Medzi ženami je to rakovina prsníka, pľúc, žalúdka, hrubého čreva a konečníka aj krčku maternice. Medzi hlavné príčiny vzniku rakoviny na svete patrí napríklad fajčenie, ktoré spôsobuje rakovinu pľúc, hrdla, úst, pankreasu, močového mechúra, žalúdka a pečene. Nebezpečné je aj pasívne fajčenie, teda vdychovanie zafajčeného vzduchu nefajčiarmi. K ďalším rizikovým faktorom sa radia napríklad zvýšená hmotnosť a obezita, nedostatočná spotreba ovocia a zeleniny, nedostatok pohybu, respektíve sedavý spôsob života, požívanie alkoholických nápojov, znečistené ovzdušie v mestách. V prípade nádorových ochorení zohráva veľkú úlohu aj prevencia. Za účelom informovania ľudí, čo môžu spraviť pre seba a svoje rodiny, aby znížili riziko vzniku rakoviny, bol vytvorený aj Európsky kódex proti rakovine.

EURÓPSKY KÓDEX PROTI RAKOVINE

12 spôsobov, ako si znížiť riziko rakoviny

 1. Nefajčite. Neužívajte tabak v žiadnej forme.
 2. Zo svojho domova spravte nefajčiarske prostredie. Podporujte nefajčiarske opatrenia na pracovisku.
 3. Udržujte si zdravú telesnú hmotnosť.
 4. Hýbte sa každý deň. Obmedzte čas strávený sedením.
 5. Zdravo sa stravujte:
  • Jedzte veľa celozrnných potravín, strukovín, zeleniny a ovocia.
  • Obmedzte vysokokalorické potraviny (s veľkým obsahom cukru a tuku) a vyhýbajte sa sladeným nápojom.
  • Vyhýbajte sa mäsovým výrobkom; obmedzte spotrebu červeného mäsa a potravín s vysokým obsahom soli.
 6. Ak pijete akýkoľvek druh alkoholu, obmedzte jeho množstvo.
 7. Vyhýbajte sa prílišnému slnečnému žiareniu – najmä deti. Chráňte sa pred slnkom. Nepoužívajte soláriá.
 8. Na pracovisku sa chráňte pred rakovinotvorným látkami dodržiavaním pokynov bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci.
 9. Zistite, či ste doma vystavení silnému prírodnému žiareniu z radónu. Postarajte sa o to, aby sa nadmerné hodnoty žiarenia znížili.
 10. Pre ženy:
  • Dojčenie znižuje riziko výskytu rakoviny u matky. Ak je to možné, dojčite.
  • Substitučná hormonálna terapia zvyšuje riziko určitých typov rakoviny. Obmedzte jej používanie.
 11. Zabezpečte, aby sa vaše deti zúčastnili na programe očkovanie proti
  • hepatitíde typu B (novorodenci)
  • ľudskému papilomavírusu (HPV) (dievčatá)
 12. Zúčastňujte sa na organizovaných programoch skríningu rakoviny:
  • hrubého čreva (muži aj ženy)
  • prsníka (ženy)
  • krčka maternice (ženy)