Rada študentov mesta Banská Bystrica sa v piatok ráno už druhýkrát stretla s vedením mesta. Stretnutie sa konalo v Záhrade, Centre nezávislej kultúry a nieslo názov Raňajky s primátorom. Cieľom podujatia bolo upevniť spoluprácu poradného orgánu primátora so samosprávou. 

DSC_3966Prvým z bodov programu, ktorým predseda Rady študentov mesta Banská Bystrica  otvoril stretnutie, bola potreba pracovníka  s mládežou na mestskom úrade. Podľa neho by mal byť takýto koordinátor rešpektovaný nielen mladými ľuďmi, ale aj poslancami a pracovníkmi Mestského úradu. Po spoločnej dohode bude úlohou Rady študentov v najbližšom období naštartovať diskusie o tejto téme a hľadať vhodnú osobu na túto pozíciu. Dočasne preto  túto pozíciu prevezme viceprimátorka Katarína Čižmárová.

V diskusii sa otvorila aj téma spolupráce Rady študentov s partnerskými mestami Banskej Bystrice. Ako pripomenula členka Rady študentov Lucia Hlavatá, mesto pod Urpínom má až 19 partnerských miest, čo znamená príležitosť pre dlhodobú spoluprácu aj na úrovni mladých ľudí. Vedenie mesta Banská Bystrica chce podať študentom pomocnú ruku aj v tejto oblasti a osloviť najmä partnerské mestá Hradec Králové a Salgotarián.

,,Teší nás záujem vedenia mesta, ktoré sa pravidelne zúčastňuje našich podujatí.  Dnešné stretnutie hodnotím ako veľmi prínosné. Nieslo sa v neformálnej atmosfére a dospeli sme k mnohým dôležitým záverom. Jedným z nich je aj výzva stať sa prvým mestom, ktoré by v praxi zrealizovalo Stratégiu SR pre mládež na roky 2014 – 2020 na regionálnej úrovni,“ povedal Jaroslav Dodok, predseda Rady študentov mesta Banská Bystrica.

DSC_3966Študenti prejavili záujem vytvoriť v meste Banská Bystrica aj študentskú televíziu. Význam takéhoto projektu podporil aj prítomný hosť Jaroslav Červinka, ktorý inicioval Dubnickú televíziu vo svojom regióne.

,,Vítam iniciatívu mladých ľudí v našom meste. Som hlboko presvedčená, že je potrebné dať im priestor a tam, kde sa dá, im aj pomôcť ,“ zhodnotila viceprimátorka mesta Banská Bystrica Katarína Čižmárová.