Študenti Evanjelického gymnázia v Banskej Bystrici mali vďaka participatívnemu rozpočtu jedinečnú možnosť zvoliť si už po druhý krát tri inovatívne a inšpirujúce projekty, ktoré sami navrhli, pripravili a prezentovali.

Po demokratickom hlasovaní si študenti sami zvolili tri najlepšie projekty, ktoré škola podporila. Tieto projekty majú zlepšiť či už samotné školské prostredie alebo študentov vzdelávať a podporiť ich diskusiu o súčasných problémoch našej spoločnosti.

Tento rok si študenti zvolili projekty: Fashion Passion, Cestovateľské soireé; Ľudia z inej zeme, zamerané na probelmatiku migrácie. Všetky tri budú podporené sumou 330€ na ich realizáciu a dnes Vám predstavíme prvý spomínaný.

Fashion Passion sa zameriava na zvýšenie povedomia o takzvanej „Fast fashion – rýchlej a lacnej móde z módnych reťazcov“ a jej dopadoch na životné prostredie a spoločnosť.

Študenti z výherných projektov teraz získajú skúsených, profesionálnych mentorov, ktorých úlohou je byť nápomocný a učiť študentov, ako zabezpečiť plynulý chod svojho projektu. Budú dohliadať nad ich realizáciou a tak sa inovatívnym spôsobom prepojí svet študentov s tými, ktorí v banskobystrickom kraji dlhodobo a úspešne pôsobia v oblasti podnikania, či v oblasti ľudsko-právnych aktivít.

Participatívny rozpočet na Evanjelickom gymnáziu v Banskej Bystrici je súčasťou projektu PlaNET SOEN 2.0, ktorým sa Agentúra pre rozvoj Gemera (organizácia, ktorá je autorom a realizátorom tohto pilotného projektu) snaží podporiť študentov k občianskej participácii a priblížiť im podnikateľské prostredie.  Projekt sa realizuje aj v ďalších troch partnerských krajinách (Portugalsko, Poľsko a Slovinsko). Študenti tak získajúi jedinečné skúsenosti a zručnosti vo vývoji, v manažmente, vo finančnej udržateľnosti a v marketingu ich vlastných, inovatívnych projektov. Tento projekt je realizovaný vďaka finančnej podpore z programu Erasmus+.