Podujatie Stredoslovenského múzea Čo sa skrýva v depozitári? každý mesiac predstavuje zbierkové predmety a témy, ktoré sú pre bežného návštevníka skryté v jeho depozitoch. Svoje tajomstvá odhalí aj v utorok 18. októbra, už tradične v Matejovom dome. Historik Filip Glocko bude hovoriť o cinárskom remesle a predmetoch s ním spojených.

V období, ktoré sa považuje za zlatý vek cínu (16. – 18. st.), bolo zlievarenské umenie v Európe také pokročilé, že sa v tomto období vyrábali skutočné umelecké diela. Cín, ktorý je menej cenný ako striebro ale rovnako pôsobivo krásny, je štvrtým najcennejším kovom po platine, zlate a striebre a už dlho je cenený ako alternatíva k striebru.

„Cín sa používa už viac ako tri tisícročia na výrobu esteticky hodnotných predmetov každodennej potreby, o čom môžeme nájsť prvé písomné dôkazy v Biblii, rímskych tradíciách či egyptských nápisoch. Cín sa využíval a používal v každom historickom období. Za zlatý vek cínu v celej Európe sa považuje šestnáste až osemnáste storočie, kedy sa cín stal hlavnou súčasťou stolovacích a liturgických predmetov, ako boli taniere a svietniky,“ približuje tému historik Stredoslovenského múzea Filip Glocko.

Na Slovensku máme doklady o prvom cechu cinárov v Kremnici z roku 1579, v 17. storočí sú známe cechy v Bratislave, Košiciach či Levoči.

„Cínarski majstri v  Banskej Bystrici sa okrem tradičných výrobkov dennej potreby zaoberali aj výrobou cechových nádob a cechových pokálov so štítom a emblémom daného cechu. Rozšírenou činnosťou cínarov bola výroba kanvíc, od čoho aj mali pomenovanie kanvári. Kanvice na vodu, pivo, víno boli rozlične tvarované, od valcovitých s hladkým či rebrovaným plášťom po rozličné kónické, bruchaté, v tvare amfor s plochým dnom, nezriedka na troch tvarovaných nožičkách. Aj forma poklopu bývala rozličná. Keďže múzeum má vo svojich zbierkach viac ako dvesto zbierkových predmetov vyrobených z tohto kovu, som rád, že prácu šikovných remeselníkov budú môcť vidieť aj naši návštevníci na podujatí v Matejovom dome,“ dopĺňa Filip Glocko.

Podujatie Čo sa skrýva v depozitári?, ktoré nesie názov Striebro chudobných, sa uskutoční v utorok 18. októbra o 17.00 h v Matejovom dome. Tajomstvá depozitáru bude odkrývať historik Filip Glocko.