Stredoslovenské múzeum má tento rok viacero jubileí. Ubehlo 130 rokov od jeho založenia, 110 rokov od otvorenia prvej múzejnej expozície a 10 rokov od otvorenia novej expozície v Matejovom dome.

Histórii Stredoslovenského múzea bude venovaná májová prednáška z cyklu Čo sa skrýva v depozite. Päť výnimočných osobností, ktoré sa zaslúžili o jeho vznik, predstaví historik Peter Račko. Životné peripetie prvých kustódov a okolnosti vzniku najstaršieho múzea v Banskej Bystrici budú témou prednášky Správna päťka múzea – prví kustódi Mestského múzea, ktorá sa uskutoční v utorok 21. mája v Matejovom dome.

Banskobystričania rozhodne nie sú skupáni…

Mestské, dnešné Stredoslovenské múzeum, vzniklo v roku 1889 a prvá múzejná expozícia bola otvorená v Matejovom dome 17. októbra 1909.

Karol Kiszely

Správou zbierkového fondu bola doživotne poverená trojica nehonorovaných kustódov: tajomník Obchodnej a priemyselnej komory Štefan Holesch, radca verejnej správy Jozef Schweng a lekár Samuel Bothár, ktorých pracovnou náplňou bola inventarizácia a katalogizácia predmetov.

Na ich kúpu dostávali finančné prostriedky od mesta aj štátu, no väčšinu akvizícií múzeum nadobúdalo darom od banskobystrických mešťanov a cirkevných hodnostárov.

Po smrti Bothára a Schwenga vykonával funkciu kustóda len Štefan Holesch.

V roku 1917 ho nakrátko vystriedal miestny historik Emil Jurkovich, po ktorom nastúpil stredoškolský profesor Karol Kiszely, autor prvého slovenského sprievodcu po múzeu. Vďaka mimoriadne atraktívnej a kvalitnej expozícii, ale aj odbornosti Kiszelyho, ktorý bol zároveň lektorom, sa prehliadka Matejovho domu stala pravidelnou súčasťou oficiálneho programu návštev vedenia mesta.

Výstava v Thurzovom dome

Pozývame vás aj na výstavu 130 rokov interpretácií histórie, ktorá je oslavou všetkých osobností, ľudí, ktorí sa zaslúžili o vznik a múzea a zachovanie vzácnych zbierok pre ďalšie generácie. V Thurzovom dome môžete výstavu navštíviť až do 24. novembra.

Stredoslovenské múzeum odomklo trezory svojich depozitov