Stredoslovenské múzeum, kultúrna inštitúcia Banskobystrického samosprávneho kraja, aj tento mesiac prináša pre svojich priaznivcov a milovníkov histórie obľúbené cyklické podujatie Stretnutia s minulosťou. V stredu 27. apríla pozýva do Matejovho domu na stretnutie s nenápadnou ale významnou dámou Bohdanou Škultétyovou.

Neviditeľná, no zato aktívna žena a pomocníčka svojho manžela, aj takto by sme mohli označiť manželku všestranného slovenského intelektuála Jozefa Škultétyho. Bohdana Škultétyová nikdy nemala ambície angažovať sa vo verejnom priestore, neprekračovala prah domácnosti a istotu rodinného kozubu. S jej menom sa najčastejšie spájajú prekladateľské aktivity v oblasti ruskej realistickej prózy na konci 19. a začiatku 20. storočia. Menej sa vie o jej redaktorskej činnosti, a takmer vôbec nič o jej charaktere, o role matky a manželky, o jej záľubách, rodinných vzťahoch, spoločenských kontaktoch či väzbách na národoveckú komunitu.

„Škultétyovci prežili celý život v Martine. Bohdana Škultétyová sa postupne zhostila úlohy gazdinej, starala sa o domácnosť, dcéry, záhradu či manželovu knižnicu. Popritom sa venovala umeleckému prekladu, pomáhala mu s administratívnymi úkonmi v redakcii a pri vedeckej práci. Nezabúdala popritom všetkom ani na svoju širšiu rodinu a známych,“ uvádza historička Alica Kurhajcová z Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela.

Neúnavná práca Jozefa Škultétyho zvlášť pred rokom 1919, či už v redakcii Národných novín a Slovenských pohľadov, pri písaní vlastných jazykovedných, historických a literárno-historických prác a polemík alebo pri vydávaní, korigovaní a recenzovaní prác iných, ho pohltila natoľko, že často zabúdal na súkromný život.

„Manželský život Škultétyovcov nebol jednoduchý ani ideálny. Najmä za uhorských čias bolo ich manželstvo vystavené nejednej skúške – dlžobám, väzneniu či materiálnemu nedostatku. Zvlášť počas vojny sa ukázalo, že každú túto prekážku dokázali ustáť.  Jozef Škultéty písaval manželke Bohdane najčastejšie o svojich pocitoch z väzenského prostredia, o tom, aké čítanie mu má zaslať, a tiež čo všetko má vybaviť a koho každého v jeho mene osloviť, aby mohli Slovenské pohľady bez omeškania vyjsť,“ dopĺňa Alica Kurhajcová.

O živote relatívne málo známej Bohdane Škultétyovej, ktorá sa pri prekladoch do Slovenských pohľadov skrývala zväčša za iniciálami a pseudonymami, sa širšia verejnosť dozvedala najskôr z medzivojnovej dennej tlače. Pri skladaní mozaiky jej života preto nemožno vynechať kapitolu o jej manželovi a dcérach. Bez nich by nebolo možné uchopiť jej osobnosť v celosti. Práve  preto jej budú venované aprílové Stretnutia s minulosťou.

„Že išlo o vzácny prípad manželstva, sa zhodli nejedni. Týchto dvoch ľudí spájala vytrvalá práca pre slovenské národné záujmy. Jeden bez druhého by nebol tým, čím sú a čím ich vidíme dnes. V sebaobetavosti sa za slovenskú vec sú obaja úplne rovnakí a môžu a budú slúžiť budúcim generáciám za vzor čistej, egoizmom nezatienenej oddanosti k vyšším cieľom. Veľmi ma teší, že vďaka spolupráci s Univerzitou Mateja Bela v Banskej Bystrici môžeme návštevníkom múzea prinášať napríklad aj informácie o slovenských osobnostiach, ktoré sú v spojitosti s našou všeobecne známou históriou niekedy naozaj nenápadné, ale pritom dôležité,“ povedal riaditeľ Stredoslovenského múzea Marcel Pecník.

Stretnutie s Bohdanou Škultétyovou, nenápadnou dámou pracujúcou v tieni manžela, sa uskutoční v stredu 27. apríla o 17.00 h v Matejovom dome. Životom Bohdany Škultétyovej bude sprevádzať historička Alica Kurhajcová.

V máji sa spolu s profesorom Petrom Mičkom z Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v  Banskej Bystrici pozrieme na osobnosť Petra Zaťka. Život tohto národohospodára a politika priblíži vo svojej prednáške Hospodárske elity v turbulencii doby (v stredu 18. mája o 17:00 h v Matejovom dome).