Obľúbené cyklické podujatie Stredoslovenského múzea Stretnutia s minulosťou pokračuje aj v tomto roku. Už v stredu 26. januára sa v Matejovom dome môžete stretnúť s uhorským šľachticom Móricom Augustom Beňovským.

O dvoch najvýznamnejších kapitolách z dobrodružného života uhorského šľachtica Mórica Augusta Beňovského bude na podujatí, ktoré sa výnimočne koná v Matejovom dome, hovoriť historik Patrik Kunec. Mórica Beňovského ako moreplavca aj ako kolonizátora predstaví  nielen na podklade jeho publikovaných memoárov ale aj originálnych, doteraz nepublikovaných prameňov z francúzskych archívov.

„Osobnosť Mórica Augusta Beňovského si predstavíme v súvislostiach s jeho útekom z ruského zajatia na Kamčatke, následnou plavbou Tichým oceánom okolo severoamerického a ázijského pobrežia až do Číny v roku 1771, ako aj jeho kolonizačnými aktivitami v službách Francúzskeho kráľovstva na ostrove Madagaskar v rokoch 1773 až 1776,“ hovorí Patrik Kunec z Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a dodáva, že Beňovského plavba Pacifikom v roku 1771 bola prvou, ktorú uskutočnil neruský Európan a o sedem rokov skôr predbehla známejšiu objaviteľskú plavbu anglického moreplavca Jamesa Cooka. Móric Beňovský jej priebeh detailne opísal vo svojich memoároch a neskôr vytvoril aj mapu realizovanej plavby.

„Počas kolonizačného pôsobenia na Madagaskare mal za úlohu vytvoriť nový obchodno-vojenský post na severovýchodnom cípe ostrova. Hoci jeho takmer trojročné úsilie napokon nebolo úspešné, v Beňovského opise jeho aktivít sa zachovali cenné informácie o Madagaskare a jeho obyvateľoch,“ dopĺňa Patrik Kunec.

Januárové podujatie z cyklu Stretnutia s minulosťou Móric August Beňovský ako moreplavec a kolonizátor sa uskutoční v stredu 26. januára o 17:00 h v Matejovom dome.

Vo februári historik Dušan Škvarna návštevníkom múzea priblíži jednu z najvšestrannejších osobností moderných slovenských dejín, Ľudovíta Štúra.