Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici sa okrem intenzívnej prezentačnej činnosti rovnako výrazne venuje aj odbornej činnosti, ku ktorej patria aj reštaurátorsko-záchranné práce zbierok z rozsiahleho spoločensko-vedného fondu múzea.

V rokoch 2016-2017 sa podarilo prostredníctvom finančných prostriedkov z Fondu na podporu umenia a za spolufinancovania zo strany múzea zreštaurovať dobový historický nábytok, zachrániť kolekciu historických hodín, uskutočniť odborný výskum jedného z najvzácnejších zbierkových predmetov – unikátnej gotickej plastiky Hlavy Jána Krstiteľa, ale aj pripraviť katalóg jedinečnej zbierky mortuárií na Slovensku, a to v celkovej hodnote 37 882 €. Nábytok, ktorý v minulosti slúžil v domoch starých bystrických rodín, získalo múzeum do svojich zbierok ešte v minulom storočí. Po zásahu reštaurátora Tibora Kováča, ktorý mu prinavrátil pôvodnú podobu, bude tvoriť dominantný prvok Salónu Antona II. Radvanského a Terézie Brunswickovej v pripravovanej novej expozícii v Thurzovom dome.

V depozite Stredoslovenského múzea sa nachádza ďalšia zaujímavosť v podobe unikátnej kolekcie stolových, nástenných a podlahových hodín. Z celkového počtu 70 kusov sa pokúsia reštaurátori zrekonštruovať 30 najvzácnejších exemplárov. Šikovné ruky, vynaliezavosť, ale aj neuveriteľná trpezlivosť reštaurátora Tibora Kováča „vdýchla život“ už 12 – tim z nich, aby tak opäť začali merať nekonečný čas. Podľa samotného reštaurátora  bude kolekcia Stredoslovenského múzea po obnove jednou z najrozsiahlejších a najzachovalejších na celom Slovensku.

Unikátnu rezbársku prácu – Hlavu sv. Jána Krstiteľa môžeme smelo zaradiť medzi najlepšie rezbárske práce európskeho sochárstva druhej polovice 15. storočia. Rezbárska práca obohatila fond Stredoslovenského múzea ešte v roku 1909. O európskom význame tejto pamiatky svedčí aj fakt, že reprezentovala Stredoslovenské múzeum, ale aj Banskú Bystricu a samotné Slovensko  na najvýznamnejších výstavách vrcholného gotického umenia v najväčších európskych metropolách, akými sú Paríž, Berlín, Brusel, Štrasburg, či Varšava.

„V záujme zvýšenia ochrany tohto umeleckého skvostu bolo v prvom rade potrebné uskutočniť podrobný reštaurátorský výskum plastiky. Pri výskume sa použili nové metódy, možnosti a technológie, aby sa overila pôvodnosť plastiky a potvrdil odborný obraz o materiáloch, technológii a technike jej pôvodnej originálnej úpravy,” zdôrazňuje historik Stredoslovenského múzea Filip Glocko.

Odborný výskum a spracovanie návrhu následného reštaurátorského postupu viedla popredná slovenská reštaurátorka Eva Bezúchová, pričom  svojím výskumom potvrdila okrem iného aj to, že táto gotická plastika je bezpochyby jedným z najvzácnejších zbierkových predmetov z fondu Stredoslovenského múzea.

KATALÓG MORTUÁRIÁ ZO ZBIEROK STREDOSLOVENSKÉHO MÚZEA

Štvorročné úsilie Stredoslovenského múzea o záchranu vzácnej kolekcie dvoch stoviek smútočných oznámení – mortuárií bolo zakončené ich odborným spracovaním, podrobnou dokumentáciou a zoradením do katalógu. Zbierka Stredoslovenského múzea patrí svojím počtom i časovým rozsahom medzi najväčšie zbierky hodvábnych a papierových pohrebných erbov v celoeurópskom priestore. Okrem významného zdroja pre genealogické a heraldické bádanie, poskytuje oporu k výskumu stredoeurópskej pohrebnej kultúry z obdobia od 18. až do začiatku 20. storočia.

Stredoslovenské múzeum predstaví Katalóg mortuárií laickej i odbornej verejnosti počas 14. ročníka Festivalu múzeí v Liptovskom Mikuláši v pondelok 26. júna. „Nakoľko literatúra k tejto problematike na Slovensku vo väčšom rozsahu neexistuje, vedeckou analýzou a dokumentáciou našej zbierky mortuárií sme publikáciou nielen zavŕšili celý projekt záchrany a prezentácie kolekcie mortuárií, ale aj verejnosti predkladáme základnú publikáciu k tejto téme na Slovensku,“ zdôrazňuje prínos tejto publikácie v celoslovenskom meradle riaditeľ Stredoslovenského múzea Roman Hradecký.

Vydanie katalógu okrem Fondu na podporu umenia významne podporilo mesto Banská Bystrica. Všetky uvedené projekty boli podporené z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia. Fond na podporu umenia je hlavným partnerom projektu.