V tomto roku si pripomíname 220. výročie narodenia osobnosti slovenských dejín – biskupa Štefana Moyzesa. Rozsahom a významom svojho pôsobenia ďaleko presiahol rolu cirkevného hodnostára a do dejín sa zapísal predovšetkým svojimi zásluhami pri presadzovaní národnostných záujmov Slovákov.

Osobnosť Štefana Moyzesa Stredoslovenské múzeum v Thurzovom dome pripomenie v utorok 24. októbra v rámci medzinárodnej konferencie venovanej životu a dielu tohto velikána slovenských dejín.

Významný dejateľ slovenského a chorvátskeho národného hnutia, pedagóg, poradca rakúskeho ministra vnútra, novinár, zakladateľ a prvý predseda Matice slovenskej a od roku 1850 až do svojej smrti aj banskobystrický biskup – tým všetkým počas svojho života bol Štefan Moyzes.

Aj keď sa na prvý pohľad môže zdať, že o Moyzesovi bolo už všetko povedané či napísané, nie je to tak. Pripomínať jeho odkaz aj v dnešnej dobe, a to najmä medzi  mladými ľuďmi je výzva pre kultúrne inštitúcie a pamiatkové ustanovizne, sumarizuje prínos pripravovanej vedeckej konferencie riaditeľ múzea Roman Hradecký a zároveň dodáva, že výsledkom konferencie bude aj zborník vedeckých prác, z ktorého laická, ale najmä odborná verejnosť získa ľudský i odborný pohľad na zakladateľa Matice slovenskej, jej prvého predsedu a tiež jednej z najvýznamnejších osobností našich dejín – Štefana Moyzesa.

Pripravovaná medzinárodná konferencia je výsledkom spolupráce Stredoslovenského múzea s Biskupstvom v Banskej Bystrici, Katedrou histórie FF UMB v Banskej Bystrici, Historickým ústavom Slovenskej akadémie vied, Spolkom banskobystrických historikov pri Slovenskej historickej spoločnosti pri SAV, a to pod záštitou primátora mesta Banská Bystrica Jána Noska. Na stretnutí historikov zo Slovenska, ale aj z Chorvátska a z Maďarska budú predstavené zaujímavosti a tiež nové poznatky z Moyzesovho života, ktorého osud je úzko spätý aj s mestom pod Urpínom.