Za svadobným stolom sa v stredu 9. januára stretli v Thurzovom dome zástupcovia médií a Stredoslovenského múzea.

V Stredoslovenskom múzeu (SSM) si týmto stretnutím o pár dní predĺžili oslavy nového roku. A mali na to ten najlepší dôvod! Pre múzeum sa totiž začal jubilejný rok 2019, v ktorom oslávi hneď niekoľko významných výročí.

Svadobnú hostinu zvolili hostitelia práve pre jej bohatosť a veľkoleposť, ktoré zodpovedajú oslavám jubilejného roku, ale aj kvôli etnografickej výstave Od kolísky po hrob, ktorá sa momentálne nachádza v priestoroch Thurzovho domu (výstava potrvá do 3. marca 2019).

Svadobnú atmosféru na novoročnom stretnutí navodili folkloristi a folkloristky z Univerzitného folklórneho súboru (UFS) Mladosť. Oživili bohaté zvyky, tradície a rituály spojené so slovenskou svadbou, ktoré SSM prezentuje na výstave Od kolísky po hrob. História tak vďaka nim vystúpila spoza skiel a vitrín. Svadobnú choreografiu pre UFS Mladosť pripravil umelecký vedúci súboru Martin Urban a programom sprevádzal profesionálny starejší Richard Tóth. Na otázky novinárov odpovedali Elena Martincová, dočasne poverená funkciou riaditeľky SSM, námestníčka pre prezentačný úsek Iveta Babjaková a etnologička Jana Koltonová.

Ohliadnutie za minulým rokom

V roku 2018 si expozície v Tihányiovskom kaštieli, Thurzovom dome a Matejovom dome pozrelo dokopy 4 336 návštevníkov a návštevníčok. Okrem stálych expozícií mali možnosť navštíviť až 17 rôznych výstav a 8 repríz výstav Stredoslovenského múzea v iných múzeách. Zamestnanci SSM majú za sebou 442 lektorátov, 599 tvorivých dielní, 67 odborných a 81 kultúrnovýchovných podujatí. Celková návštevnosť Stredoslovenského múzea tak presiahla 42 500 návštevníkov. Na popularizácii histórie múzeum v minulom roku úspešne spolupracovalo s Katedrou histórie Filozofickej fakulty Univerzity Mateja Bela a s Univerzitným folklórnym súborom Mladosť sa v rámci etnografickej výstavy Od kolísky po hrob snažilo priblížiť návštevníkom slovenský folklór a tradície. SSM tiež nadviazalo na predchádzajúcu spoluprácu s Rímskokatolíckou cirkvou, Biskupstvom v Banskej Bystrici a výsledkom spolupráce je publikácia Štefan Moyzes – za života a v historickej pamäti, ktorú slávnostne uvedú do života 31. januára v Thurzovom dome.

Jubileá múzea

Najvýznamnejším jubileom, ktoré Stredoslovenské múzeum oslávi v tomto roku, je 130. výročie jeho založenia. Múzeum vzniklo už v roku 1889 a 17. októbra 1909 bola slávnostne otvorená prvá muzeálna expozícia v Matejovom dome. Po obnove Thurzovho domu sa múzeum v roku 1958 presťahovalo do väčších priestorov na námestí. V Matejovom dome sa v súčasnosti nachádza bohatá expozícia venovaná histórii Banskej Bystrice, ktorá v tomto roku oslavuje svoje prvé desaťročie. Matejov dom je v súčasnosti zatvorený z dôvodu rekonštrukcie klimatizačnej jednotky, avšak už v letných mesiacoch opäť otvorí svoje brány aj pre verejnosť.

„Stredoslovenské múzeum patrí k najstarším muzeálnym inštitúciám v Banskobystrickom kraji. Jeho 130. výročie oslávime výnimočnou výstavou, ktorou chceme vzdať hold ľudom, ktorí sa zaslúžili o vznik múzea, ale aj ľudom, vďaka ktorým sa zachovali zbierky pre ďalšie generácie. Už o pár mesiacov predstavíme najstaršie zbierkové predmety z každého muzeálneho fondu i viacerých reštaurátorov, ktorí sa podieľali na záchrane našich vzácnych zbierok,“ uviedla Elena Martincová, dočasne poverená funkciou riaditeľky SSM. Unikátnu výstavu, ktorá bude počas piatich mesiacov zdobiť priestory Thurzovho domu, otvoria 9. mája 2019.

Tihányiovský kaštieľ, kde sídli časť SSM venovaná prírodným vedám, v tomto roku oslavuje 30. výročie stálej expozície. Nadčasová expozícia Príroda stredného Slovenska bude doplnená špeciálnou výstavou venovanou práve tomuto výročiu. Otvoria ju 17. októbra 2019.

Prednáškové cykly Stretnutia s minulosťou pod zelenou klenbou a Čo sa skrýva v depozite budú počas tohto roku nadväzovať na významné jubileá Stredoslovenského múzea a odhalia napríklad zaujímavú prácu reštaurátorov a kurátorov, alebo priblížia expozíciu Mestského múzea v premenách času. Pokračovať bude aj úspešný cyklus Cestovateľských utorkov.