Obľúbené cyklické podujatie Čo sa skrýva v depozitári, pokračuje v Stredoslovenskom múzeu aj v marci. Zaujímavé tajomstvo a poznatky si tentokrát pripravil kunsthistorik Juraj Žembera.

Stredoslovenské múzeum má v zbierkovom fonde výtvarné umenie niekoľkých kvalitných kópií z 19. storočia podľa svetových majstrov renesancie a baroka, avšak najvýznamnejšia z nich a súčasne jeden z najvýznamnejších zbierkových predmetov pochádza už z 18. storočia. Ide o kópiu Rafaellovej Madony. Podujatie sa tradične uskutoční v priestoroch Matejovho domu, a to už 15. marca o 17:00 h.

Kunsthistorik Juraj Žembera odhalí v prednáške zistenia, že aj keď ide o kópiu slávnej Raffaelovej Madonna della Seggiola alebo Madonna della Sedia od jedného z najvýznamnejších a vrcholných maliarov renesancie Raffaela Sanzio, ktorá vznikla okolo roku 1513 – 1514, ide zároveň o originálny obraz od ďalšieho veľmi významného maliara.

„Dnes vieme, že autorom bol spoluzakladateľ klasicizmu, najvýznamnejší nemecký maliar 18. storočia a najvýznamnejší klasicistický maliar v strednej Európe Anton Raphael Mengs, ktorý sa narodil v roku 1728 v Ústí nad Labem. Ide o jeden z mála obrazov, ak nie jediný, na území Slovenska“, priblížil Juraj Žembera zo Stredoslovenského múzea.

„Tento významný a slávny klasicistický maliar bol aj priateľom, u nás ešte slávnejšieho benátskeho spisovateľa, cestovateľa, libertína a milovníka žien Giacomo Casanovu aj „otca“ dejín umenia Johanna Joachima Winckelmanna. Mengs sa stal riaditeľom Španielskej kráľovskej akadémie v Madride, kde v roku 1770 vyučoval ďalšieho velikána Francisca Goyu. Pre naše múzeum je česť mať vo svojom zbierkovom fonde jeho originálny obraz a sprístupniť ho takto verejnosti,“ podotkol riaditeľ Stredoslovenského múzea Marcel Pecník.

Aj keď bol obraz pôvodne určený ako Correggio od neznámeho kopistu, dnes vieme, že autorom tohto unikátu je uvedený svetový maliar. Odkiaľ sa obraz v múzeu vzal, aký má vzťah k Magyar Nemzeti muzeum, komu patrí červená vosková heraldická pečať na podráme a ďalšie zaujímavosti sa dozviete už na pripravenej prednáške.

Stredoslovenské múzeum v rámci podujatia Čo sa skrýva v depozitári, ponúkne aj vo svojich ďalších pokračovaniach neobjavené a zaujímavé klenoty. Už v apríli sa so zoologičkou Lenkou Hraškovou bude možné započúvať do vtáčích hlasov a vďaka jej miniškole sa ich bude možné naučiť aj rozpoznávať.