Výstavy, prednášky, online projekty  či vzdelávacie aktivity. Stredoslovenské múzeum, rovnako ako ďalšie kultúrne inštitúcie, nemôže otvoriť brány návštevníkom, no napriek tomu zostáva s nimi v kontakte.  

Nasledujúce mesiace v Stredoslovenskom múzeu (SSM) sa budú niesť v znamení zmien. Výstavy Paleoart a Karol Molnár – Nepokoj farieb v pokoji zbraní, ktoré mali návštevníci možnosť vidieť v minulom roku, v súčasnosti prechádzajú deinštaláciou. Múzeum pripravuje nové expozície, ako aj výstavy, medzi nimi aj výstavy Bionika – príroda na to prišla prvá  a Premeny Banskej Bystrice – zmeny, ktorými mesto prechádzalo za uplynulé storočie. 

„V Stredoslovenskom múzeu sa snažíme zachytiť naozaj široké spektrum tém a ponúknuť ich našim priaznivcom v čo najväčšej miere tak, ako nám to aktuálna situácia dovoľuje. V súčasnosti svoju činnosť prezentujeme predovšetkým prostredníctvom aktivít na sociálnych sieťach a v médiách, no veríme, že už v skorej budúcnosti tak budeme môcť urobiť „naživo“. Aktuálne totiž inštalujeme viacero zaujímavých výstav, ktoré sa určite stretnú s priaznivou odozvou, pretože ponúknu niečo, čo všetci považujeme za bežné, no v úplne inom svetle. Osobne sa na to veľmi teším,“ uviedol riaditeľ SSM Marcel Pecník.

Aktivity Stredoslovenského múzea zasahujú aj do online sveta. Nájsť ho môžete na sociálnych sieťach a najnovšie aj na spotify s jeho podcastom Očarení poznaním.

„Nie sme len statickou inštitúciou, snažíme sa čo najviac priblížiť každému, kto má čo i len najmenší záujem o históriu, prírodu a rôzne zaujímavosti. Na sociálnych sieťach ich prezentujeme hravou a pútavou formou, o čom svedčí aj rozrastajúca sa fanúšikovská základňa. Preto sme sa rozhodli rozšíriť náš záber aj o podcastové služby, ktoré predstavujú tiež jednu z línii prezentácie činnosti múzea v budúcnosti,“ doplnil zástupca riaditeľa SSM Matúš Molitoris.

Stredoslovenské múzeum sa v dôsledku aktuálnej situácie rozhodlo podporiť aj oblasť vzdelávacích aktivít a školám ponúkne svoju pomoc pri spestrení vyučovacieho procesu.