Stredoslovenská galéria Vás pozýva na prednášku o architektonicko-historickom vývoji Pretória a komentovanú prehliadku po budove s historikom umenia Miroslavom Surom. Architektúra Pretória patrí k najvýznamnejším renesančným pamiatkam na Slovensku. Objekt bol pôvodne vybudovaný ako bašta, ktorá bola v 15. storočí súčasťou mestského hradu.

Po roku 1560 bola k bašte z vnútornej časti dispozície za hradbami pristavaná z dvoch strán otvorená, polkruhovo ukončená arkáda na poschodí s arkádovou chodbou. Tretia časť súvisiacej prístavby zo strany vstupu do mestského hradu je bez arkádovej chodby riešená ako kompaktná hmota. V zostávajúcich priestoroch sa zrejme využívali aj vedľajšie priestory pre úrad richtára, notára, pisára a časť ako archív. Stavba bola sčasti podpivničená, tento priestor slúžil potrebám mestskej judikatúry. Výstavbu novej loggie realizoval staviteľ Peregrínus v rokoch 1564 – 1565, aby vyhovel požiadavkám mestskej rady o zabezpečenie priestorov pre schádzanie sa mešťanov.

Po veľkom požiari v roku 1761 prestal objekt slúžiť ako radnica a jej činnosť sa presunula na námestie. V roku 1803 bola budova zásadne prestavaná pre potreby rímskokatolíckej školy. Objekt sa prestavbou stal solitérom. Zbúraním časti hradobných múrov a vybudovaním okien na všetkých stranách dispozície sa úplne potlačil fortifikačný charakter budovy. Vonkajšie fasády boli upravené v barokovo-klasicistickom duchu. Počas celého 19. storočia slúžil objekt najmä školským potrebám. V roku 1944 sa opäť pristúpilo k úplnej rekonštrukcii neskorobarokového objektu vo funkcionalistickom duchu. Rozsah prestavby mal taký zásadný charakter, že z pôvodného objektu Pretória sa zachovali len vonkajšie murivá, klenba suterénu a klenby malej časti priestorov prízemia.

V roku 1956 bola v budove zriadená prvá expozícia Múzea SNP a okolie Pretória v priestore hradného areálu zaplnené ťažkou vojenskou technikou – Múzeom zbraní. Po výstavbe novej budovy Pamätníka SNP (1969) objekt prevzala Oblastná galéria. V roku 1970 bol interiér budovy rekonštruovaný a zariadený podľa návrhov dizajnéra Viktora Holubára a sprístupnený verejnosti pre výstavné účely, ktorým slúži dodnes. Prednáška sa uskutoční v utorok 13. februára o 17.00 h v Pretóriu na Námestí Štefana Moyzesa 25.