Stena garáže na Švermovej ulici v Banskej Bystrici sa vďaka Občianskemu združeniu Nové tváre/New Faces aj túto zimu stala Stenou pomoci pre ľudí bez domova a tých, ktorí sú v núdzi.

Po prvý raz sa Stena pomoci na banskobystrickom sídlisku Fončorda „objavila“ v decembri 2021. Obdobie poznačené pandémiou koronavírusu negatívne poznačilo osudy mnohých ľudí. Napriek tomu sa z nášho života nevytratila ľudskosť a láska, o čom svedčí skutočnosť, že Stena pomoci sa hneď v prvých dňoch zaplnila zimným oblečením. Tí, čo trpeli zimou a chladom, tu našli kúsok tepla. Veľká zásielka teplého oblečenia putovala aj do zariadenia Červeného kríža pod Urpínom.

Koncom minulého roka, krátko pred Vianocami, sa Stena pomoci opäť začala zapĺňať teplým oblečením. A ako uviedol Vladimír Ivan z OZ New Faces, stena funguje vďaka láskavosti a štedrosti darcov k ľuďom, ktorí to potrebujú.

„Na Stenu pomoci môže ktokoľvek a kedykoľvek zavesiť teplé oblečenie a ktokoľvek, kto ho potrebuje, si ho môže zobrať. Ak sa tam toho nazbiera veľa, alebo ak je zlé počasie, dávame veci do susednej garáže a následne odvážame do Domu pre núdznych na Tajovského ulici,“ hovorí Vladimír Ivan.

Stena pomoci OZ New Faces sa nachádza na Švermovej ulici, na druhej garáži po pravej strane cestou od veľkého kruhového objazdu smerom k Úsvitu.