Originálna busta generála Milana Rastislava Štefánika z dielne Ladislava Majerského našla svoje miesto v priestoroch Stredoslovenského múzea.

Dopĺňa aj prebiehajúcu výstavu diel Karola Molnára o ďalší zaujímavý prvok a poukazuje na viaceré spoločné črty týchto dvoch osobností.

Stredoslovenské múzeum ponúka už od augusta svojim návštevníkom možnosť nahliadnuť na výnimočnú tvorbu maliara Karola Molnára. Okrem toho, že bol majstrom viacerých výtvarných techník, vynikal aj rozmanitosťou v oblastí námetov, ktoré zachytával na plátne. V Thurzovom dome ho tak majú návštevníci možnosť spoznať ako talentovaného umelca, ktorého ovplyvňovali vlastné zážitky. K tým sa radí aj jeho účasť na západnom fronte.

Významné osobnosti – vojnoví veteráni –  neuznaní režimom

Tento moment patrí k tým prvkov, ktoré Karola Molnára môžu spájať s jednou z najvýznamnejších osobností novodobých slovenských dejín – M.R. Štefánikom. Ten sa tiež zúčastnil niekoľkých bitiek na západnom fronte. Obaja však zostali po nástupe nových režimov v úzadí. Karol Molnár sa ako maliar odmietol podvoliť novým umeleckým požiadavkám a generál Štefánik nezapadal do obrazu typického „komunistického hrdinu“. Aj napriek tomu sa pre mnohých stal doslova symbolom Slovenska a Slovákov. V tejto súvislosti vznikla, okrem iných, napríklad aj  busta M.R. Štefánika z dielne Ladislava Majerského. Vyhotovená bola na žiadosť obce Sásová pri Banskej Bystrici. Pod vplyvom vtedajšieho režimu si však na svoje ocenenie musela počkať v úkryte. Pred zdevastovaním ju zachránili obetaví obyvatelia dnes už mestskej časti Banskej Bystrice. Následne bola dlhé roky ukrytá v Základnej škole na Ďumbierskej ulici, odkiaľ ju do svojich zbierok získalo Stredoslovenské múzeum, aby po rokoch získala dôstojné a primerané miesto pre svoju ďalšiu existenciu.

„V Stredoslovenskom múzeu sme sa rozhodli spojiť na prvý pohľad ťažko spojiteľné. Avšak spoločné atribúty životných príbehov oboch osobností nás k tomu inšpirovali. M.R. Štefánik ako zástupca politického života a Karol Molnár pochádzajúci z kultúrnej obce. Hlavne ich pôsobenie na západnom fronte a následná snaha o vymazanie zo spoločenskej pamäte v druhej polovici 20. storočia tvoria ich možno nečakané ale zato výrazné spojenie,“ uviedol zástupca riaditeľa Stredoslovenského múzea Matúš Molitoris. Doplnil tiež, že aj takýmto spôsobom si chce Stredoslovenské múzeum pripomenúť 140. výročie narodenia Milana Rastislava Štefánika, a tak vzdať hold najväčšej osobnosti novodobých slovenských dejín.

Ako iniciátor a účastník procesu prijatia vzácnej busty do zbierok múzea, historik a riaditeľ SSM Marcel Pecník dopĺňa: „Som veľmi rád, že bustu, ktorá je svojím spracovaním výnimočná nielen uchovávame a odborne opatrujeme, ale že ju aj prezentujeme širokej verejnosti. Je jedinečná, celosvetovo unikátna, má úžasný príbeh a za Stredoslovenské múzeum môžem  zodpovedne prehlásiť, že je dnes v dobrých rukách. Jej verná kópia sa nachádza, tak ako predtým originál, na podstavci pred zvonicou v Sásovej. Určite sa tam oplatí zastaviť…, ale príďte aj k nám do múzea, alebo na naše stránky, či facebook. Je tam vždy veľa zaujímavého…“

Výstavu Karol Molnár – Nepokoj farieb v pokoji zbraní, ako aj samotnú bustu generála Milana Rastislava Štefánika si môžete až do konca novembra pozrieť v priestoroch Thurzovho domu.