Banskobystrická Štátna opera sa pripravuje na svoju 244. premiéru. Už 11. marca uvedie jedno z najhranejších operných predstavení sveta, ktorú začal ešte známejší skladateľ Giacomo Puccini komponovať v roku 1901. O tri roky na to mala Madama Butterfly premiéru v Milánskom Teatro alla Scala. Vychádza z činohry amerického dramatika Davida Belasca. Námet na svoju hru si Belasco vybral z poviedky Johna Luthera Longa z roku 1898. Premiéra Belascovej hry sa uskutočnila v roku 1900 v New Yorku. Puccini Belascovu hru videl niekoľko týždňov po premiére v londýnskom Duke of York´s Theatre a ihneď ju pokladal za vynikajúci operný námet.

Poprední sólisti Štátnej opery, ale aj viacero hosťujúcich operných umelcov pod taktovkou režisérky Barbary Klimo a dirigenta Mariána Vacha, uvedú príbeh založený na spore medzi americkou a japonskou mentalitou, ktorá zároveň prináša pohľad na rozdiely v chápaní lásky, vernosti a vážnosti medziľudského vzťahu v týchto dvoch kultúrach.

„Madama Butterfly patrí z hľadiska dejín opery do veristického obdobia. Tento umelecký smer narábal s aktuálnymi témami, ktoré boli k dispozícii. Aj mňa inšpirovala myšlienka verizmu vnímať realitu okolo seba v kritických kontúrach, a preto som sa rozhodla že dej opery situujem do dnešného Japonska,” priblížila rodená Viedenčanka Barbara Klimo, ktorá v Štátnej opere režírovala už aj Lindu di Chamounix. Narážala pri tom na fakt, že aj Puccini, na tú dobu netradične, situoval operu do aktuálneho diania. Tragický príbeh lásky Čo-Čo-San a amerického dôstojníka Pinkertona sa tak odohráva v čase ranného začiatku dvadsiateho storočia.

Samotný príbeh končí tragicky: Čo-Čo-San sa nakoniec zlomí. Nielen preto, že ju Pinkerton opustil a stala sa obeťou samoty. Upadne do priepasti, ktorá je v Japonsku všadeprítomná, do priepasti medzi tradíciou a modernou. Jej sny stať sa dobrou manželkou a matkou sú ešte vždy presiaknuté tradíciou, ale realita života je iná, priblížila režisérka.

Operu v talianskom jazyku so slovenskými titulkami a v troch dejstvách uvedie Štátna opera v dvoch premiérach. Už v spomenutý piatok 11. marca, ako aj o deň na to – 12. marca o 18.30 h.