mapa R1Projekt rýchlostnej cesty na úseku Banská Bystrica – Slovenská Ľupča – Korytnica – Ružomberok možno, napriek neustále meniacim sa názorom vlád, predsa len nadobudne reálne kontúry. 

Ministerstvo dopravy chce dať v najbližšom období vypracovať štúdiu realizovateľnosti projektu pokračovania rýchlostnej cesty R1 do Ružomberka. Vo svojom internetovom vydaní o tom informuje denník Hospodárske noviny. Investícia, ktorej náklady sa odhadujú na 1,6 miliardy eur, by sa mohla budovať aj prostredníctvom verejno-súkromného partnerstva.

O stavbe komunikácie, ktorá by prepojila Bratislavu s Tatrami rýchlejšie než súčasná diaľnica D1 a zároveň vytvorila základný predpoklad na spojenie severu stredného Slovenska s juhom, sa reálne hovorilo už v čase, keď bol ministrom dopravy Ľubomír Vážny. Projekt spočiatku podporoval aj jeho nástupca Ján Figeľ. Neskôr však projekt ministerstvo vyradilo zo svojich plánov a sústredilo sa na dostavbu severnej diaľnice. Rovnaký postoj zaujala aj následná ľavicová vláda. Minister Ján Počiatek spojenie Banskej Bystrice a Ružomberka napokon predsa, opäť,  vyťahuje zo zásuvky.

R1Podľa pôvodného plánu sa malo začať s výstavbou prepojenia Banskej Bystrice a Ružomberka v roku 2012 s ukončením prác v roku 2014. Ak by sa v súčasnosti znova rozbiehajúci proces nezastavil, výstavba mimoriadne náročného, zhruba päťdesiat kilometrového úseku, by mohla začať v roku 2016.

Zástancovia spojenia Ružomberka a Banskej Bystrice argumentujú najmä dôležitosťou dostavby z hľadiska medzinárodnej tranzitnej dopravy, ako aj zlepšenia celkového dopravného prepojenia regiónu. Zdôrazňovaný je aj prírodný význam Starohorskej doliny a tamojších vodných zdrojov, popri ktorých vedie súčasný horský prechod Donovaly.