Papier, plasty, sklo, biologicky rozložiteľný odpad a kovy – týchto päť komodít separujú Banskobystričania. Samospráva zároveň každý mesiac, nad rámec zákona, zabezpečuje odvoz nadrozmerného odpadu. V týchto dňoch však ku kontajnerom na triedený zber pribudli ďalšie.

Obyvatelia mestských častí Podlavice, Skubín, Graniar, Belveder, ale aj ulíc THK, Šalgotarjánska a Spojová už využívajú aj kontajnery na textil. Do špeciálnych nádob je možné ukladať aj obuv a hračky. Podľa štatistiky tvorí textil cca štyri percentá komunálneho odpadu. Radnica očakáva, že občania v plnej miere využijú možnosť uložiť nepotrebné šatstvo, obuv a hračky, čím sa zníži množstvo odpadu na skládke tuhého komunálneho odpadu. „Separácia textilu a hračiek má samozrejme ekonomický efekt v podobe šetrenia finančných prostriedkov. Rozmiestnenie kontajnerov na textil neznamenalo pre našu samosprávu žiadne finančné náklady. Nezanedbateľný je však aj humánny aspekt, pretože časť vyzbieraného textilu a hračiek putuje na charitatívne účely,“ zdôraznil prednosta mestského úradu v Banskej Bystrici Miroslav Rybár.

Mesto Banská Bystrica si od rozmiestnenia kontajnerov na textil sľubuje aj zníženie znečistenia v okolí stanovíšť kontajnerov na komunálny odpad, pretože nové zberné nádoby na textil sú zabezpečené tak, aby sa do nich nedalo následne vniknúť. K pätnástim kontajnerom na textil by postupne malo pribudnúť ďalších dvadsaťosem kusov na území celého mesta. Presný zoznam stanovíšť po definitívnom rozmiestnení kontajnerov bude zverejnený na oficiálnej stránke mesta.