i_2739379Hneď dve súbežné celotýždenné akcie oživia v týchto dňoch Banskú Bystricu. Pri jednej môžete aj vy pomáhať, pri tej ďalšej zas športovať.

Cieľom Týždňa dobrovoľníctva je aj tento rok počas siedmych dní osloviť čo najviac existujúcich a potenciálnych dobrovoľníkov a tiež zvýšiť informovanosť a zapojenie ľudí do takýchto aktivít. Zveľaďovanie prostredia, práca s farbami či materiálom, aktivity s deťmi, hendikepovanými, či seniormi, dni otvorených dverí, veľtrh mimovládnych organizácií na námestí v Banskej Bystrici v utorok od 15-tej hodiny, či prednášky a diskusie na tému dobrovoľníctva sú priestorom vyskúšať a dozvedieť sa mnoho nových vecí. A, samozrejme, mať nielen dobrý pocit, ale i nové kontakty a zručnosti.

Pomôcť môžete napríklad v Bábkovom divadle na Rázcestí, Štátnej vedeckej knižnici, Záhrade – Centre nezávislej kultúry, Komunitnom centre Sásová a mnohých ďalších organizáciách. Tento rok pripravilo Centrum dobrovoľníctva v rámci kampane „Týždeň dobrovoľníctva 2014″, ktorý bude prebiehať 16. až 22. septembra v celom banskobystrickom kraji, pripravili aktivity v spolupráci s viac ako 60 organizáciami. Kompletný zoznam aj s pokynmi nájdete na tejto stránke…

kampan-verejna-doprava

Spolu s týždňom dobrovoľníctva už v utorok na Námestí SNP štartuje aj tohtoročný Európsky týždeň mobility. Jeho aktivity budú v centre viditeľné aj v stredu, keď tu nájdete arénu zdravého životného štýlu. Podujatie vyvrcholí tradičným Cyklofestom. Ten bude štartovať na Námestí SNP v sobotu po 9.30, už predtým bude prebiehať registrácia účastníkov. Cieľom bude tento rok Fort Geronimo vo Vlkanovej, účastníci veľkého peletónu tam pôjde okľukou cez Šalkovú, účastníci malého pelotónu priamo.

V pondelok 22. septembra sa potom organizátori na Námestí SNP pokúsia o vytvorenie unikátnej fotografie na tému aktuálneho ročníka podujatia, do ktorého sa zapája 1747 miest z celej Európy, v rátane 27 slovenských miest, a to “Naše ulice, naša voľba”.