Od tohto roka sa o mestské chodníky už nebudú musieť starať obyvatelia z priľahlých domov. Zimnú údržbu bude zabezpečovať samospráva prostredníctvom nového zmluvného partnera Begbie, s. r. o.

Zaobstarané by mali byť všetky chodníky vo vlastníctve mesta Banská Bystrica. „Chodníky sú rozdelené do troch skupín podľa dôležitosti, a na základe toho bude dodávateľ tejto služby zabezpečovať zimnú údržbu. K bežným úkonom patrí strojné pluhovanie, posypávanie, resp. ručené čistenie chodníkov od snehu a ľadu. V prípade výstrahy SHMÚ na vznik poľadovice vykoná dodávateľ aj preventívny posyp. V ostatnom čase budú stroje a ich obsluha v pohotovosti,“ hovorí Renáta Hláčiková, vedúca oddelenia údržby miestnych komunikácií a inžinierskych sietí.

Ilustračný obrázok z archívu BBonline

Nový zmluvný partner zabezpečí odhŕňanie a odvoz snehu, a to mini bagrami, ktoré sú svojimi parametrami na chodníky vhodnejšie. V mestských parkoch bude musieť na požiadavku mesta používať ekologický posypový materiál zeolit.

„Verím, že nový dodávateľ je na zimu v Banskej Bystrici stopercentne pripravený, a už sa nezopakuje situácia z minulých rokov, keď sme museli operatívne hľadať spoločnosti a ľudí, ktorí by pomohli so zimnou údržbou chodníkov pôvodnému partnerovi mesta. Počas leta spoločnosť Begbie ukázala, že má modernú techniku a potrebný personál, preto verím, že cez zimu nenastanú  žiadne problémy a všetko bude fungovať hladko,“ dopĺňa primátor Ján Nosko.

Ilustračný obrázok z archívu BBonline

Zimnú údržbu miestnych komunikácií – vozoviek, vnútroblokov či parkovísk bude vykonávať firma MIS – Milan Smädo. Podľa slov vedenia spoločnosti, v týchto dňoch pracovníci navážajú do svojich skladov potrebný materiál na posyp – drvu a soľ. Zároveň kontrolujú mechanizmy a techniku a pripravujú ju na začiatok zimného obdobia. Zakúpili aj nový stroj, ktorý budú využívať pri čistení parkovísk.

Dispečing zimnej údržby miestnych komunikácií:

Dispečing zimnej údržby chodníkov: