Stredoslovenská galéria Vás pozýva na prvú časť stálej expozície Stana Filka s názvom Hydrozoa, ktorá sa uskutoční v utorok 20. marca o 17.00 h v Bethlenovom dome. Galéria vlastní rozsiahlu zbierku diel archívnej a projektovej povahy tohto neoavantgardného umelca generácie 60. rokov.

Nový formát Filkovej trvalej expozície realizujú pozvaní autori v reakcii na jeho tvorbu, ktorú komponujú do novej inštalácie, prostredia, jednotlivého diela, resp. vytvárajú autonómne umelecké projekty. Program bol verejnosti sprístupnený úvodnou časťou v decembri 2017. Autorom aktuálnej prvej časti expozície s názvom HOB je Ján Ballx.

HOB

„Život cítime akosi mimo smrť. Aj záhrobie je mimozemské. V hrobe sme pod zemou a všetok ostatný priestor je Mimo-Zem-Stan. Mimo-iného je viac nových dimenzií a nezachytiteľná skúsenosť s konečnosťou bytia a nekonečnosťou zodpovednosti. Aj príležitosťou k bezpodmienečnej pohostinnosti. Cítiť sa hosťom v Stredoslovenskej galérii je mi nesmiernou cťou, som tu, pozývam a vítam v nej Stana Filka, ktorý zomrel, ale jeho umelecké ostatky sú uložené aj tu, dajú sa vidieť a cítiť živo. Cítenie druhého je akoby zrkadlová ilúzia. To potvrdzujú napríklad experimenty s vcítením, aj detské dysortografické produkcie. HOB je aj videný BOH v tvári toho druhého; všetko je naopak, aj v doslovne optickom zmysle. Definujeme seba podľa druhého – obrátene v radikálnej etickej (a)symetrii vzťahu k tomu pred nami; jeho dávame hore, my sa chceme držať dole. 72 je empatický priemet iniciál hostiteľa SF. Okrem ďaľších významov je to aj počet babylonských jazykov, počet mien Boha, vnútorný uhol pentagramu… čosi nad-prirodzené. Vidieť je cítiť. Byť v kontakte s tou najbazálnejšou cestou. Cez fotóny odrazených lúčov svetla novorodenec prijíma obraz tváre matky (prvého človeka) ako počiatok seba a umrlec zatvára oči – bránu na konci svetla, svoj stan otvorený zo všetkých strán.“

J. Ballx

Hydrozoa je názov nového formátu permanentnej expozície Stana Filka v Stredoslovenskej galérii, ktorého neohraničené trvanie a premenlivá povaha je vyjadrená delením programu na časti (jednotlivé dočasné výstavy, autorské projekty, intervencie a i.). Program bol verejnosti sprístupnený úvodnou časťou v decembri 2017. SSG vlastní rozsiahlu zbierku Filkových diel archívnej a projektovej povahy. Trvalá expozícia S. Filka Hydrozoa ale nie je koncipovaná tradične ako uzavretá a ukončená expozícia autora resp. zbierky, ktorá by bola dlhodobo vystavená v konkrétnej finálnej podobe, ale má premenlivú povahu podľa meniaceho sa programu. Projekt je realizovaný pozvanými autormi, ktorí individuálne reagujú na Filkovu tvorbu, komponujú ju do novej inštalácie, prostredia, jednotlivého diela, resp. vytvárajú autonómne autorské projekty.

Stano Filko (1937-2015) je slovenský neoavantgardný umelec generácie 60. rokov, známy najmä tvorbou totálnych inštalácií a prostredí. Medzi jeho najznámejšie projekty patria readymade eventy Happsoc od 60. rokov (na prvom z nich spolupracoval s A. Mlynárčikom a Z. Kostrovou) a transcendentálne prostredie Biely priestor v bielom priestore od 70. rokov (pôv. s M. Lakym a J. Zavarským). SSG získala v roku 2015 do svojej zbierky rozsiahlu akvizíciu viac než 700 Filkových diel. Ide o zbierku menších objektov a diel na papieri, ktorá má povahu umeleckého archívu s bádateľským potenciálom. Obsahuje autonómne diela, ako aj dokumentácie Filkových výstavných projektov a mnohých už neexistujúcich alebo priebežne prepracovávaných priestorových diel či diel vysvetľujúcich vývoj jeho unikátneho ideologického systému farieb, ktorý vytvoril na vysvetlenie svojho holistického konceptu sveta. Retrospektívna výstava Filka z tejto zbierky sa konala v SSG v roku 2017.

Ján Ballx (1973) je psychiater a umelec. Lekársku fakultu vyštudoval v Brne. Ako psychiater pôsobil v Nitre, následne v Londýne a striedavo v Bratislave. V súčasnosti pôsobí vo vlastnej súkromnej praxi v Bratislave. Psychiatriu a psychoterapiu vyučuje aj medzinárodne ako supervízor. Dlhodobo pracoval vo výbore Slovenskej psychoterapeutickej spoločnosti a bol prezidentom Slovenskej asociácie pre Gestalt terapiu. V 90tych rokoch spoluzakladal projekt Subterra v Nitre. Vystavoval na viacerých kolektívnych výstavách napr. v SNG v Bratislave (2010, 2013). V rokoch 2009-2012 bol členom umeleckej skupiny Debili. Samostatne vystavoval v bratislavskej AMT gallery (Dimensioni Nuova, 2013) a v galérii Hit (hit, 2015), ako aj na psychiatrickej klinike v Nitre (10, 2016) a v Starom divadle v Nitre (exsubterra, 2017). Spolu s APART collective vydal publikáciu X (2017). V nedávnom období prednášal k výstave Ľudovíta Felda vo VSG v Košiciach (Cítenie nie je ako nič iné, 2017), v rámci projektu APPART colective vo Výskumnom ústave zváračskom v Bratislave (A U T O G E N, 2017) a v rámci diskusného projektu Otázky vôle v OSF v Bratislave (Koniec kreativity individuálneho, 2017). Venuje sa prevažne otázkam života, smrti, mysle a ducha, obzvlášť cez vzťahové a etické optiky.