Banskobystrický okrášľovací spolok, predlžuje vďaka pozitívnym ohlasom verejnosti druhú fázu projektu – hlasovanie.

Hlasovanie sa nachádza na stránkach spolku a jeho trvanie, ktoré malo byť ukončené k dnešnému dňu je predĺžené do 15.7.2012, kedy dôjde k definitívnemu vyhodnoteniu ankety.

Po ukončení prvej fázy, počas ktorej ľudia posielali svoje tipy na najviac zanedbané budovy v meste, odštartovalo dňom 18. 6. 2012 verejné hlasovanie prostredníctvom web stránky BBOS. Hlasovacia listina obsahuje popis budov, fotografie, ako aj stručný popis tej ktorej budovy počas jej niekdajšej slávy.

Keďže do dnešného dňa prišiel prekvapujúco vysoký počet hlasov od verejnosti, organizačný výbor projektu sa rozhodol hlasovanie predĺžiť do 15.7.2012. Vďaka hlasovaniu verejnosti bude po 15.7.2012 zostavený rebríček najviac zanedbaných budov na území Banskej Bystrice.

Zverejnením výsledkov ankety a vlastníkov budov v zanedbanom stave sa očakáva tlak verejnosti na riešenie tohto stavu a následnú nápravu v budúcnosti. Banskobystrický okrášľovací spolok prosí všetkých obyvateľov, ale aj návštevníkov, ktorým záleží na vzhľade Banskej Bystrice, a ktorí ešte nehlasovali, aby tak urobili do 15.7.2012 a vyjadrili tým svoj názor na nepekný stav niektorých budov.