Letné – júlové potulky mestom vám v nedeľu 14. júla, netradične so začiatkom o 17.00 h, predstavia históriu banskobystrického základného a stredného školstva. Uprostred horúceho leta sa môžete posadiť do školských lavíc, aby ste sa dozvedeli zaujímavosti od počiatku vzdelávania na Slovensku a v Banskej Bystrici, cez obdobie socializmu až po súčasnosť.

Potulky otvorí a návštevníkov privíta pracovníčka banskobystrického informačného centra a po nej preberie slovo sprievodkyňa – pani Lýdia Búliková. Na Námestí SNP najprv povie pár slov o počiatkoch vzdelávania a školstva na Slovensku aj v samotnej Banskej Bystrici. Dozviete sa niečo o farskej škole, jezuitskom kolégiu a školstve v meste do 17. storočia.

Potom sa návštevníci presunú na Námestie Štefana Moyzesa k Barbakanu, kde pani sprievodkyňa zameria svoje rozprávanie na katolícke školstvo, pôsobenie Štefana Moyzesa a pohnuté časy maďarizácie na Slovnesku. Spomenie tiež niektorých zaujímavých žiakov bystrických katolíckych škôl. Reč bude o budove bývalej ZŠ Slobodného slovenského vysielača a tiež bývalej cirkevnej základnej škole pri pošte. Z hradného areálu budú kroky účastníkov smerovať na Skuteckého ulicu, kde si pri budove Evanjelického gymnázia povieme niečo aj o evanjelickom školstve. Pri budove bývalej Obchodnej akadémie sa bude rozprávať o školstve v Banskej Bystrici od 18. do začiatku 20. storočia. O pár metrov ďalej sa účastníci pristavia pri budove bývalej SPŠ Stavebná a sprievodkyňa návštevníkom prezradí zaujímavosti o tejto škole a tiež niečo z obdobia socializmu a súčasnosti vo vzdelávaní v našom meste.

Nakoniec sa budete mať možnosť zatúlať do – už na pohľad pútavej a nezameniteľnej – budovy ZŠ Slovenského slobodného vysielača, kde sa na pár minút možno posadíte do školských lavíc a vrátite sa do vlastných školských čias.

Nenechajte si ujsť príjemný letný nedeľný podvečer a vyberte sa objavovať zákutia „starých“ škôl v uliciach historického centra Banskej Bystrice. Na jedného z pozorných poslucháčov bude čakať aj milé prekvapenie. Poplatok je aj v tomto prípade vo výške dvoch eur, deti do dvanásť rokov neplatia.