Banská Bystrica žije v týchto dňoch blížiacim sa Európskym olympijským festivalom mládeže EYOF 2022. Toto významné medzinárodné podujatie sa iste zapíše do bohatej športovej histórie mesta. A práve dejinám športu v Banskej Bystrici sú venované aktuálne podujatia v Stredoslovenskom múzeu.

O histórii športu v meste pod Urpínom sa bude hovoriť v Matejovom dome na obľúbenom pravidelnom podujatí Čo sa skrýva v depozitári?, okrúhle 55. výročie Vojenského športového centra Dukla priblíži výstava História športu v Thurzovom dome, kde sa uskutoční aj beseda  k tejto výstave – v júli s Elenou Kaliskou a v auguste s Matejom Tóthom.

Depozitár odkryje športové klenoty mesta

Vedeli ste, že prvý futbalový klub na Slovensku vznikol v Banskej Bystrici? O tom, ale aj o mnohých ďalších športových zaujímavostiach a výnimočnostiach bude na tradičnom stretnutí s históriu v Matejovom dome hovoriť historik Stredoslovenského múzea (SSM) Peter Račko.  Návštevníkom podujatia priblíži začiatky a vývoj športu v meste.

Ako sa uvádza v tlačovej správe SSM: Banská Bystrica má bohatú športovú históriu, ktorá siaha do druhej polovice 19. storočia. Najstaršou známou športovou organizáciou v meste bol korčuliarsky klub, ktorý vznikol v roku 1874 a usporadúval karnevaly na ľade. Neskôr pribudli turistika, sánkarstvo a kolkárstvo. V roku 1889 bola založená miestna odbočka Uhorského karpatského spolku, ktorá sa zameriavala na budovanie turistických útulní a chodníkov k nim.

„Najväčším športovým klubom v Banskej Bystrici bola Slávia, ktorá sa v roku 1921 stala prvým futbalovým klubom na Slovensku. Zápasy odohrávala na prašnej lúke, kde dnes stojí poliklinika, potom do roku 1927 na ihrisku na nábreží Hrona, dva roky na súperových ihriskách a do roku 1959 na novovybudovanom ihrisku na Uhlisku. V Slávii boli organizovaní aj hokejisti, ktorí patrili medzi najstaršie a najlepšie mužstvá na Slovensku,“ hovorí historik SSM Peter Račko.

Počas 1. Československej republiky sa v Banskej Bystrici okrem hokeja a futbalu pestovali aj basketbal, volejbal, hádzaná, tenis, pingpong, ľahká atletika, lyžovanie, sánkovanie, korčuľovanie, automobilizmus, cyklistika, turistika a šerm. Športová činnosť bola organizovaná v telovýchovných jednotách Sokol, Orol, Makabi a Robotníckej telovýchovnej jednote, v kluboch Slávia, YMCA a Ski-klube.

„Banská Bystrica sa stala jedným z hlavných stredísk lyžovania v Česko-Slovenskej republike. V roku 1929 bol založený Ski-klub, ktorý organizoval súťaže v skoku na lyžiach. Jeho dorastenci boli pokladaní za najlepších pretekárov na Slovensku. V roku 1932 dal Ski-klub na kopci Srnková, v mestskej časti Pod Rybou, postaviť lyžiarsky mostík generála Milana Rastislava Štefánika, ktorý sa stal najlepším a najmodernejším skokanským mostíkom v Česko-Slovensku. V roku 1934 sa v Banskej Bystrici konali napríklad X. lyžiarske majstrovstvá Česko-Slovenskej republiky, v roku 1936 to boli II. svetové zimné hry židovskej mládeže Makabi, ktoré boli v tom čase, po Zimných olympijských hrách v Garmisch-Partenkirchene, najväčším zimným športovým podujatím v Európe. Zúčastnili sa ich pretekári z pätnástich štátov sveta,“ dopĺňa Peter Račko.

Po nástupe komunistického režimu predsedníctvo Ústredného akčného výboru Národného frontu 27. februára 1948 rozhodlo, že jednotnou telovýchovnou a športovou organizáciou sa stane Sokol, s ktorým sa zlúčili všetky telovýchovné, športové a turistické zväzy, spolky a kluby v meste. Vo futbalovom svete bol v roku 1959 odovzdaný do užívania štadión na Štiavničkách. Ten sa v roku 1967 stal domovom pre klub Dukla a je ním až dodnes.

Športové tajomstvá depozitáru SSM odkryje historik Peter Račko v utorok 19. júla o 17:00 h v Matejovom dome. Podujatie má názov Dejiny športu v Banskej Bystrici. 

Výstava História športu a besedy s olympionikmi

Banská Bystrica je nielen mestom medenej histórie či Slovenského národného povstania. Genius loci mesta dlhodobo dotvárajú tradície športu. V tomto roku oslávi svoje 100. výročie banskobystrický hokej a 55. výročie si pripomenie Vojenské športové centrum (VŠC) Dukla. Práve táto organizácia je hlavným partnerom Stredoslovenského múzea pri tvorbe výstavy História športu, ktorú vo štvrtok 21. júla sprístupnia v Thurzovom dome

Počas existencie vojenského športového strediska dosiahli jeho športovci a športovkyne nemálo úspechov na domácich aj na medzinárodných podujatiach, o čom svedčí viac ako 300 medailí z vrcholových športových šampionátov. Prvý šport, ktorý sa začal hrať armádne, bol futbal (1965), neskôr pribudli atléti a v nasledujúcom roku skokani na lyžiach. Armádne stredisko (AS) Dukla Banská Bystrica vzniklo ako samostatný športový útvar 1. októbra 1967. Pôvodne sa v oddiele vojenčilo aj športovalo. Výstava História športu mapuje bohaté športové aktivity v meste pod Urpínom. Históriu a vývoj jednotlivých športov prezentuje prostredníctvom Vojenského športového centra Dukla.

„Keby sme mali zozbierať aspoň základné údaje, materiály, fotografie a artefakty všetkých športov, ktoré majú v Banskej Bystrici tradíciu, boli by nám malé aj všetky muzeálne a výstavné priestory v meste. Napriek tomu sme sa rozhodli pripraviť v spolupráci s Duklou výstavu venovanú ich veľkému výročiu. Chceme tak prispieť k športovému dianiu v Banskej Bystrici, ale tiež upriamiť pozornosť našich návštevníkov na túto zaujímavú a špecifickú oblasť (už aj) historického záujmu,“ uviedol v tlačovej správe riaditeľ SSM a kurátor výstavy Marcel Pecník.

V tlačovej správe SSM sa ďalej uvádza: Návštevníkov výstavy okrem zaujímavých informácií a fotografií určite zaujme aj vystavené reálne športové náčinie, s ktorým súťažili a vyhrávali úspešní Duklisti a zároveň hviezdy slovenského športu. Na fotografiách uvidia Anastaziu Kuzminovú, Elenu Kaliskú, Mateja Tótha, Petru Vlhovú, Petra Sagana, Jana Železného a, samozrejme, aj ďalších športovcov.

Vernisáž výstavy História športu sa uskutoční vo štvrtok 21. júla o 16:00 h v Thurzovom dome. Výstava potrvá do 18. septembra.

Na výstavu História športu nadväzujú podujatia v rámci cyklu Stretnutia s minulosťou, besedy so zlatými olympionikmi vodnou slalomárkou Elenou KaliskouMatejom Tóthom, na ktorých sa môžete o banskobystrickom športe a aj o nich dozvedieť aj to, čo ste doteraz možno nevedeli.

Beseda s Elenou Kaliskou k výstave História športu sa koná v stredu 27. júla o 17:00 h v Thurzovom dome.

Ďalšia beseda na športovú tému sa uskutoční v stredu 24. augusta, tiež v Thurzovom dome, a jej hosťom bude atlét, chodec Matej Tóth.