Obec Špania Dolina bola pre náleziská medenej rudy, obsahujúcej aj striebro, preslávená v minulosti po celej Európe. Bohaté banícke pamiatky, tradičná architektúra, ale aj zvyky a tradície v kuchyni, Špaňodolinčania radi a s hrdosťou prezentujú až doteraz. Jedným z typických jedál, ktoré varievali ženy mužom, keď fárali do bane, bol štiarc.

Chutný a výdatný banícky štiarc je podobný zemiakovej fučke a najlepší je vtedy, ak v ňom varecha zostane zapichnutá stáť. Neskôr sa z neho urobia trhance a pridá sa uškvarená slaninka, a môže byť aj bryndza.

Podujatie Špaňodolinský štiarc v sobotu 16. júla od 14:00 h

Už v sobotu 16. júla, v priestoroch šachty Ferdinand v blízkosti penziónu Klopačka, sa od 14:00 h koná akcia Špaňodolinský štiarc, kde budú túto výnimočnú pochúťku variť štyri družstvá. „Tento rok je organizátorom akcie obec a družstvá tvoria väčšinou ľudia zo Španej Doliny. Každé družstvo navarí dávku dvakrát. Štiarc bude možné ochutnať u družstiev po uvarení za finančný príspevok,“ hovorí Milan Vigaš z penziónu Klopačka.

Recept na štiarc má v dedinách v okolí Banskej Bystrice a v niektorých obciach na Horehroní rôzne podoby. Ak chcete vedieť ako chutí práve ten špaňodolinský štiarc, v sobotu nevarte a prijmite pozvanie od obyvateľov prekrásnej Španej Doliny, ktorí vám obed s radosťou navaria.