Počnúc prvým októbrom spúšťa banskobystrické Europa Shopping center ostrú prevádzku parkovacieho systému, ktorý skúšobne bežal už od začiatku septembra. Pre návštevníkov, ktorí parkovisko opustia do troch hodín sa v princípe nemení nič. Iné to už bude pre tých, ktorí sa zdržia dlhšie.

Od prvého septembra sa spustila skúšobná prevádzka parkovacieho systému, vďaka ktorému by už parkovanie v banskobystrickom Europa Shopping centre nemal byť problém. Podľa slov Petra Lukačoviča, manažéra centra, už dlhšiu dobu parkovisko využívali ľudia na vybavenie svojich obchodných záležitostí mimo ESC a návštevníci tak mali problém nájsť voľné parkovacie miesto.

Tento problém chcú zavedením závorového parkovacieho systému odstrániť.  Cieľom septembrovej skúšobnej prevádzky bolo priblíženie používania nového systému návštevníkom. Od piatku 1. októbra sa spúšťa plná prevádzka, v rámci ktorej bude parkovanie do 3 hodín zadarmo, ale každá ďalšia hodina už bude spoplatnená sumou 2 Eurá. Systém funguje rovnako ako v Bratislave, či iných veľkých mestách na spôsobe parkovacej karty, ktorú si vyberiete z parkovacieho prístroja pri vstupe na parkovisko. Na parkovacej karte je poznačený čas a dátum, od kedy vám plynú vaše 3 hodiny. Po ukončení návštevy nákupného centra vrátite túto kartu do prístroja, ktorý ju skontroluje, použitú kartu vráti a závora vám umožní výjazd. Samozrejme len v prípade, že ste tri hodiny neprekročili, alebo ak áno, najskôr ste navštívili platobný automat. Na parkoviskách sú umiestnené celkovo 3 automatické platobné stanice (parkovacie automaty), ktoré sa nachádzajú pri východoch z centra na parkoviská, a to v podzemnom parkovisku pri centrálnych sklenených výťahoch, pri podzemných travelátoroch smerom do Terna a oproti hlavnému vchodu na strešnom parkovisku.

Návštevníci multikina Europa Cinemas a klubu Ministry of Fun zmenu nevnímajú vôbec. V oboch prípadoch majú parkovanie zadarmo. Po predložení parkovacej karty pri pokladni multikina dostanete bonusové 2 hodiny parkovania zadarmo. Takže v konečnom dôsledku budete mať 5 hodín parkovania zadarmo. V prípade klubu Ministry of Fun zmenu parkovania nepocítite nakoľko od 20. hodiny v piatok do nedele bude parkovanie zadarmo.

Strešné parkovisko
Po – Ne 0.00 hod – 24.00 hod – (nonstop)
Vjazd na parkovaciu plochu je zatvorený v nočných hodinách, v čase od 21.30 hod do 08.30 hod okrem Piatku a Soboty.

Podzemné parkovisko
Po – Ne 09.00 hod – 21.30.hod
Posledný vjazd na parkovaciu plochu je o 21.00 hod.