Oči vodičov  i chodcov sa počas zimného obdobia upierajú na pracovníkov zimnej údržby. Odhŕňanie či posyp pre zaistenie zjazdnosti a prechodnosti majú v kompetencii mestá a obce, kraje a štát, ktoré ich zaisťujú prostredníctvom vlastných či externých firiem. Aj hlavným dodávateľom však neraz pomáhajú ďalšie miestne firmy.

Práve lokálne spoločnosti totiž majú najlepšie znalosti miestneho prostredia, a tak ich pracovníci dobre vedia, aký prístup konkrétna cesta či chodník potrebujú. Aj keď majú spomínané samosprávy na údržbu ciest a chodníkov obmedzené prostriedky a počty mechanizmov, pracovníkov v pohotovosti i poradie priorít údržby sú vopred určené, práve rozloženie na viac firiem poskytuje možnosť promtnejšej reakcie. A tie si neraz situácia vyžaduje, ako napríklad pri kalamitných situáciách, aké sme už zažili aj túto zimu.

Jednou z firiem, ktorá sa podieľa na údržbe ciest a chodníkov v Banskej Bystrici, ale aj širšom okolí, je známa tunajšia spoločnosť NIGOL. Tá sa od svojho vzniku, v roku 2007, venuje viacerým činnostiam – autodoprave, zemným prácam, stavebnej činnosti, ale tiež zimnej údržbe. „Zimná údržba bola primárnym zameraním firmy od jej vzniku a preto disponujeme mnohými strojmi a mechanizmami na výkon činnosti. Dočisťovanie parkovacích plôch, ako aj iných priestranstiev, pre nás nie je novinkou,“ vysvetľuje konateľ spoločnosti Pavol Nigríni.

Mimochodom, práve časť jeho mena je spolu s časťou mena jeho spoločníka Vladimíra Olšiaka za samotným názvom NIGOL. Obaja v minulosti roky pracovali pre Regionálnu správu ciest, a práve na tieto skúsenosti nadviazali aj pri svojej podnikateľskej činnosti.

„Cestármi sme sa nestali, ale ako cestári sme sa narodili,“ dodáva na to s úsmevom Nigríni s tým, že pojmy ako šnek, šúbor, rozmetadlo či brit azda majú vryté do DNA.

Na chodníkoch Fončordy i horských priechodoch

V súčasnosti uvidíte techniku firmy NIGOL napríklad na chodníkoch v mestských častiach Fončorda, Radvaň, Kremnička a Rakytovce. NIGOL však vodiči môžu poznať aj z horských priechodov Donovaly, Šturec a horských obcí Špania Dolina, Poniky, Priechod či Baláže. V minulosti firma zaisťovala údržbu aj pre súkromné subjekty ako TESCO, NAY, TWD, Kaufland, MB-Tech, EEI, MIS alebo GANZ.

V rámci mestskej údržby je firma NIGOL zodpovedná za 167 000 metrov štvorcových chodníkov, 65 zastávok MHD a 120 priechodov pre chodcov v spomínaných mestských častiach Banskej Bystrice.

„Koordinácia zimnej údržby pre mesto je zabezpečená centrálnym dispečingom, ktorý je tvorený tímom zamestnancov. Pozostáva z 3 dispečerov, 12 vodičov-strojníkov a 6 zamestnancov na ručné dočisťovanie. Dispečeri nepretržite monitorujú stav chodníkov a poveternostné podmienky a po ich vyhodnotení posielajú do terénu potrebnú techniku,“ približuje Nigríni.

„V aktuálnej sezóne zaisťujeme údržbu aj na horských priechodoch Donovaly a Šturec pre Stredisko Polkanová,“ doplnil. Tam má NIGOL nasadený sypač MAN 4×4 aj nakladač JCB 4CX spolu so šiestimi zamestnancami.

Obyvatelia oslovujú aj pracovníkov v teréne, problémom zle zaparkované autá

V prípade požiadaviek na zimnú údržbu na cestách a chodníkoch v meste sa môžu obyvatelia obracať priamo na dispečing hlavných dodávateľov mesta.

S podnetmi sa však stretávajú aj priamo pracovníci firmy NIGOL v teréne. „Obyvatelia sa obracajú s podnetmi na mesto, ale aj na nás priamo v teréne, s požiadavkami na nedočistené chodníky, schody alebo priechody pre chodcov. Vždy sme im ochotní vyhovieť a snažíme sa byť ústretoví, preto mnohokrát vykonávame svoju činnosť aj nad rámec Opreačného plánu zimnej údržby Mesta Banská Bystrica,“ približuje Pavol Nigríni. Firma vo zverených úsekoch počas určeného obdobia zabezpečuje zimnú údržbu 24 hodín denne po celých sedem dní v týždni, a preto dokáže takéto podnety riešiť v krátkom čase.

„Špecifickosť cestárskeho povolania je v tom, že vrtochy počasia sa ťažko plánujú. Naša práca musí byť rýchla a efektívna. Často je aj nebezpečná. Naši muži sú prví na zľadovatelej ceste, chodníku aby ich pripravili na bezpečný prechod pre všetkých občanov ale napríklad aj pre záchranné zložky. Je takmer pravidlo, že pri snežení je záťaž na stroje a techniku a niečo sa pokazí. Naše rodiny už vedia, že kým všetko neopravíme, doma nás neuvidia,“ približuje skúsený cestár aj druhú stránku neľahkého povolania.

Aj do takýchto situácií sa v náročných podmienkach pracovníci údržby môžu dostať.

Ďalšie starosti však neraz pracovníkom údržby pridávajú samotní obyvatelia, ale neraz aj projektanti a stavebníci samotných ulíc.

„Veľký problém nám robia zle zaparkované autá a preto by sme aj tento článok využili ako prosbu pre vodičov, aby svoje vozidlá parkovali s ohľadom na prechod mechanizmov zimnej údržby. Ďalším problémom je osadenie verejného osvetlenia a dopravného značenia priamo na chodníkoch, čo tiež bráni prechodu techniky,“ vysvetlil.

Napriek tomu, že práca cestárov patrí medzi tie „nevďačné“, nie je tomu vždy tak a pracovníci údržby sa stretávajú aj s pozitívnymi ohlasmi.

„Pokiaľ bude o našu prácu na zimnej údržbe záujem, určite ju budeme robiť aj naďalej. Sme radi, že sa stretávame s pozitívnymi ohlasmi na našu činnosť,“ dodal Pavol Nigríni.