Banskobystrické kultúrne centrum Záhrada sa pripája k oslavám 75. výročia Slovenského národného povstania podujatím, ktorého cieľom je pripomenúť si odkaz tejto významnej historickej udalosti pre ľudí 21. storočia bez okázalých prejavov militarizmu a šovinizmu.

Podujatie SNP – Slovenské ne/náročné poznávanie sa uskutoční vo štvrtok 29. augusta v Záhrade. Jeho organizátori vnímajú význam SNP ako dejinnú jazvu, o ktorej sa nedá premýšľať len ako o jednej, resp. „jednodňovej” historickej udalosti. Skladá sa totiž z niekoľkých udalostí, momentov, kľúčových rozhodnutí a z toho plynúcich dôsledkov. Týka sa jednotlivcov aj kolektívov. S úctou vzhliadajú ku všetkým odvážnym, ktorí v tom čase pochopili, čo je správne urobiť a nasadzovali za tieto hodnoty najviac, čo mali – svoje vlastné životy. Odvaha, ktorú mali účastníci SNP pred 75-timi rokmi, môže byť zároveň zdrojom inšpirácie pri ochrane demokratických princípov v súčasnej spoločnosti. Zároveň týmto podujatím vysielajú signál o tom, že okázalá vojenská prehliadka, ktorá sa koná v tento deň v Banskej Bystrici, nie je tým najvhodnejším spôsobom pripomínania si odkazu našich predkov. Preto spolu s viacerými mimovládnymi organizáciami, ako aj s 21 signatármi pod výzvou mestu Banská Bystrica, ponúka v 21. storočí rôzne iné tváre SNP v rámci viacžánrového kultúrneho programu.

Počas dňa od 12:00 h budú mať návštevníci možnosť vzhliadnuť výstavu umiestnenú v záhradnom parku, a tiež vypočuť si literárny a dokumentárny program Slobodného slovenského vysielača s názvom RadioArt od autora Martina Bízika, študenta Fakulty výtvarných umení Akadémie umení v Banskej Bystrici. Vo vysielanom programe zaznejú novinárske zápisky priameho účastníka povstania, banskobystrického rodáka Petra Karvaša (vnuk známeho maliara Dominika Skuteckého), ako aj ďalších pamätníkov. Peter Karvaš pracoval počas SNP v Slobodnom slovenskom vysielači.

„Slovenské národné povstanie bol najdramatickejší, najväčšmi vzrušujúci a povznášajúci zážitok môjho života, na ktorý – ako moji generační druhovia – asi nikdy nezabudnem… Naša účasť na ňom i návraty k nemu ako pismárov boli spontánne a bezo zvyšku úprimné… SNP v nás trvá nielen ako téma a prameň životných postojov, ale aj ako inšpirácia a súčasť našej výchovy, rastu, orientácie.“

(Peter Karvaš,1999)

Hlavný program začne v podvečer o 19:00 h diskusiou s názvom SNP ako téma a súčasť našej prítomnosti s historikom Marekom Syrným, novinárkou Soňou Gyarfášovou, ktorá sa venuje zbieraniu osobných príbehov pamätníkov z obdobia vojny a totalitných režimov, a mladou režisérkou Verou Lackovou, ktorá pripravuje film o životnom príbehu jej prastarého otca, rómskeho partizána Jána Lacka. Autobiografické pátranie Very Lackovej prináša príbehy ľudí, ktorí sa napriek svojmu etnickému pôvodu spoločne dokázali spojiť proti zlu.

Moderátor Rado Sloboda sa bude v diskusii s hosťami zhovárať o SNP ako o udalosti, resp. sérii udalostí s odkazom, o rôznych historických a literárnych naratívoch, zneužívaní a „privlastňovaní” SNP ako niečoho, čo malo prekryť fašistickú minulosť a vinu (parafrázajúc spisovateľa Petra Karvaša), o glorifikácii a mýtizácii SNP, no najmä o jeho hodnote pre dnešok.

Osobitosťou podujatia v Záhrade je tiež účasť súčasných básnikov v žánri slam poetry, ktorí prinesú svoje „malé súkromné povstanie“ vo forme prednesu angažovaných textov. Predstavia sa Ellen Makumbirofa– rytmická i vášnivá, smutná i vtipná, šialená i tajomná smršť energie z olomouckej slamovej školy, a Martin Jochym – žilinský rodák a prekliaty básnik, svedomie doby, ktoré sa nehanbí opakovať nevyhnutné veci stále dookola.

Viac informácií nájdete na Facebook evente podujatia.

Podujatia kultúrneho centra Záhrada z verejných zdrojov podporuje Fond na podporu umenia.