Banskú Bystricu ale aj okolie mesta zasiahlo v pondelok od skorých ranných hodín výdatné sneženie, ktoré prinieslo dvadsať a miestami až tridsať centimetrov vysokú snehovú pokrývku. Na cestách to spôsobilo značné komplikácie.

Len samotné mesto preto od rána využíva všetky dostupné kapacity na zmiernenie problémov na cestách a chodníkov. „Vzhľadom na nepriaznivé klimatické podmienky sú v pondelok od skorých ranných hodín v teréne mechanizmy určené na zabezpečenie výkonu zimnej údržby v počte 22 kusov. Do údržby peších komunikácií a schodov na území mesta je zapojených 57 ľudí,“ priblížila hovorkyňa primátora Banskej Bystrice Dominika Mojžišová.

Podľa plánu zimnej údržby sa postupuje podľa poradia dôležitosti. Ako prvé sú čistené tepnové komunikácie, spojovacie komunikácie s MHD, prístupové cesty k zdravotníckym zariadeniam, výjazdové trasy hasičských vozidiel a hlavné chodníky. Nasledujú prístupové a obslužné komunikácie, ktoré majú význam pre zásobovanie, dopravu z priemyselných závodov a pod. a medzi poslednými sú prístupové a obslužné cesty, ktoré majú význam prevažne len pre dopravu súkromnými dopravnými prostriedkami.

Na zabezpečení zjazdnosti a schodnosti miestnych komunikácií sa podieľajú zazmluvnené spoločnosti NIGOL, GANZ a MIS v spolupráci so subdodávateľskými firmami, ako aj mestská spoločnosť ZAaRES. Okrem týchto subjektov so zimnou údržbou pomáha aj Podnik medzitrhu práce a  verejnoprospešní pracovníci. Od utorka bude odpratávať sneh v okolí Kráľovej aj 10 až 15 väzňov z Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody v Banskej Bystrici.

Mesto už obyvateľom rozdalo dve tony soli

Spolupracujú aj samotní občania, ktorým mesto doručilo k dnešnému dňu zhruba 2 tony posypovej soli na spriechodnenie peších komunikácií v blízkosti ich bytových domov. Rozvoz posypovej soli poskytujeme aj naďalej na základe požiadaviek občanov mesta. Kontaktná osoba pre dodanie posypovej soli: Ing. Ivan Zehnal (ivan.zehnal@banskabystrica.sk).

Uvedené spoločnosti vykonávajú zimnú údržbu nepretržite počas snehových zrážok tak, aby bola zabezpečená zjazdnosť a schodnosť v čo najväčšom rozsahu. Keďže sa jedná o trvalé a husté sneženie nie je možné súbežne zabezpečiť na území celého mesta bezproblémový stav vozoviek. Žiadame občanov mesta o trpezlivosť počas sneženia a zároveň vyzývame, aby v prípade, že im to situácia dovoľuje, využívali radšej prostriedky mestskej hromadnej dopravy.